Trunderup Børnehave er en privat børnehave under Trunderup Friskole.

“Mere end en børnehave – trygt og familiært. Skole og børnehave hænger godt sammen. De store
‘gider’ også de små” – mor til at piger i børnehaven

Kontaktoplysninger: Trunderup Børnehave, Trunderup Gade 5, 5772 Kværndrup, tlf. 6227 2266, mail:  tbh@trundfri.dk

Åbent mandag – torsdag: 6.15- 16.30, fredag ​​​​6.15 – 16.00
Trunderup Børnehave er en hyggelig lille børnehave, oprettet som puljebørnehave i 1996. Vi er normeret til 44 børn. Vi tilstræber at der er en god atmosfære i huset, både blandt børn og voksne.

Vi er en afdeling under Trunderup Friskole og har et tæt samarbejde med skolens SFO.

Vi lægger vægt på at være en lille og overskuelig institution, med de fordele det giver.
Grundet vores størrelse, vil vi altid hurtig kunne vurdere på det enkelte barns trivsel og udvikling og hurtigt sætte ind med nye tiltag, når dette er nødvendigt.

Udgangspunktet for vores arbejde med børnene er, at vi forsøger at danne et fællesskab af omsorgsfulde, selvstændige tænkende og initiativrige individer.
Det er vigtigt for os at fremme det enkelte barns styrkesider og støtte op omkring de områder, hvor barnet har behov for hjælp til udvikling.

Vi arbejder med at inddrage børnene i et forpligtende og omsorgsfyldt fællesskab. Dette gør vi blandt andet ved, at vi lader de større børn videregive deres erfaringer til de mindre, naturligvis under vejledning af de voksne.

Da vi mener, at selvstændighed og initiativrigdom er nøgleord i det samfund lever i, gør vi meget ud af at fremme børns lyst til begge dele.

Vi forsøger bl.a. at minimere afbrud i børnenes hverdag, således at de oplever, der er mulighed for at opnå at lege sammenhængende, derved når de ind i *fantasiens boble*, hvor der kan tænkes kreativt ift. leg og idéudvikling. Hele tiden forankret i værdien omkring en forpligtelse til det fællesskab, vi er i. Dette gør vi blandt andet ved at give børnene pligter og rettigheder svarende til det enkelte barns udvikling.

Alle disse tiltag laves i et tæt og pligtende samarbejde med barnets forældre.

Indsatsområder:

Vores personale deltager hvert år i kurser, som er med til at opkvalificere i huset.

Vi har altid følgende indsatsområder:

Sprog:

Her arbejdes både med børn, der har besluttet vanskeligheder omkring de sproglige færdigheder, men også med børn, hvor sproget egentlig er på plads. Her arbejdes der med en videreudvikling af sproget ud fra, hvor barnet måtte befinde sig.

Vi har et tæt samarbejde med kommunes tale/høre-konsulenter.

Motorik:

Der arbejdes med at udvikle det enkelte barns motoriske færdigheder ud fra det trin, barnet befinder sig på. Dvs. at vi forsøger at have en kontinuerlig udvikling af barnets motoriske færdigheder i hele den periode, barnet går i Trunderup Børnehave. Det er primært gennem dagligdags aktiviteter, både udendørs og indendørs.

Vi har selv ansat en fysioterapeut og en sansemotorisk vejleder og har et tæt samarbejde med kommunens fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Udeliv:

Vi er rigtig mange timer udenfor og bruger både skov, sø og bæk, som er beliggende i umiddelbar nærhed af børnehaven. Vi bruger også skolens og børnehavens meget store område med legeplads, bålhytte, boldbaner, mm.

Struktur i Trunderup Børnehave

Strukturen skal ses ud fra en tanke om at skabe større forudsigelighed for det enkelte barn i hverdagen og for at sikre, at projekterne ikke bliver ”glemt”. Det skal ikke ses som udtryk for, at tingene fast i et ufravigelige skemaer, da vi stadigvæk mener, at børn ikke skal styres af et skema, men aflyst til leg og opdagelse. Ligesom, at det ikke er ment som noget der skal tage spontaniteten ud af hverdagen og derfor altid vil være åbenhed over for børnenes ideer og forslag.

I børnehaven arbejder vi på den måde at vi har bestemte dage, hvor vi gør bestemte ting, bl.a. maddag, kreativt værksted, motorik mm.

På den måde sikre vi, at vi i løbet af en uge, når godt ud i de 6 læringsmål som er beskrevet i vores læreplaner.