Tilbud til forældre på barsels- eller forældreorlov

Du har ret til et 30 timers dagtilbud i det dagtilbud, som dit barn er indmeldt i, hvis du som forælder kan dokumentere, at du holder barsels- eller forældreorlov efter reglerne i barselsloven. Tilbuddet gælder for alle børn i husstanden indtil start i Forårs SFO, men kun så længe, du som forælder har fravær under barsels- eller forældreorlov.

Hvis dit barn går i Trunderup Børnehave er det 30 timers dagtilbud på hverdage fra 8 – 14.

Du skal have dokumenteret fravær fra dit arbejde eller din uddannelse for at kunne få et 30 timers dagtilbud. Det 30 timers dagtilbud er for en sammenhængende periode, og I kan som forældre skiftes til at have barsels- eller forældreorlov under den ansøgte periode for 30 timers dagtilbud. I kan have op til 5 uger, hvor barsels- eller forældreorloven er afbrudt uden at jeres barn mister retten til et 30 timers dagtilbud.

Hvad koster et 30 timers dagtilbud

Hvis dit barn er indmeldt i Trunderup Børnehave, er taksten  1687,-kr som i det kommunale tilbud i Faaborg Midtfyn. Vi følger i øvrigt de kommunale takster.

Ansøgning og dokumentation

For nemheds skyld har vi valgt at bruge samme ansøgningsskema, som de kommunale institutioner.

Send din ansøgning med dokumentation til kontoret@trundfri.dk senest en måned før du ønsker et 30 timers dagtilbud til dit barn. Du kan søge om et 30 timers dagtilbud, når dit barn er indmeldt i et dagtilbud. Har dit barn endnu ikke fået en plads i et dagtilbud gælder de almindelige regler om optagelse i børnehaven.

I ansøgningen skal du dokumentere, at en af forældrene enten har eller får fravær efter barselsloven på det tidspunkt, hvor det 30 timers dagtilbud ønskes. Det gør du med en kopi af vandrejournalen, med forventet terminsdato, eller af fødselsattesten. Hvis din barsel udskydes eller lignende, skal du vedlægge kopi af en aftale med din arbejdsgiver.

Ophør af 30 timers dagtilbud

Hvis du ikke længere har fravær under barsels- eller forældreorlov, kan du ikke beholde det 30 timers dagtilbud (dog undtaget, hvis du blot afbryder fraværet i en periode på højst fem uger).

Når det 30 timers dagtilbud slutter, går dit barn automatisk tilbage til en fuldtidsplads i dit barns dagtilbud. Du skal varsle Trunderup Børnehave senest 2 måneder før, hvis du planlægger at afbryde fraværsperioden i mere end 5 uger, eller når fraværsperioden ophører.