børn_i_sandkassen

I Trunderup Børnehave har vi en ugestruktur – hvor vi på bestemte dage tilbyder forskellige aktiviteter, som alle børnene er med til.

Vi tilstræber, at der i løbet af dagen bliver god mulighed for at fordybe sig i ‘den frie leg’ – både i børnehave og i SFO’en. Det er vigtigt at børnene for lov at komme ind i ‘fantasiens boble’, så de kreative tanker får lov at blomstre, og selvstændige samt handlekraftige individer bliver skabt.

Det er naturligvis altid plads til ændringer – og til spontane indfald!

En uge i børnehaven kunne se sådan ud:

Tid ca. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
09.00 – 10.20 Vi går ud Vi går ud Vi går ud Vi går ud Vi går ud
10.30 – 10.45 Samling med musik/sang Vi går tur  

 

Maddag – dem som laver mad bliver inde.

 

10.45 – 11.30 Madpakker Madpakker Madpakker Madpakker Mad
11.45 – 12.10 ’Siesta’ ’Siesta’ ’Siesta’ ’Siesta’ ’Siesta’
12.30 – 13.45 Fri leg Kreativt værksted

Fri leg

Fri leg Gymnastiksal
13.45 – 14.15 Eftermiddags-mad Eftermiddags-mad Eftermiddags-mad Eftermiddags-mad Eftermiddags-mad
14.15 – 16.30 Fri leg Fri leg Fri leg Fri leg Fri leg

Vi er ude hver dag! Vi har valgt at gå ud om formiddagen – så vi undgår den stærke middagssol om sommeren. Ude leger vi på legepladsen eller på skolens område. Ind imellem går vi også en tur i lokal området.

Vi går ud:

Her styrkes især de grov-motoriske færdigheder.

Rundkreds/samling:

Vi holder rundkreds/samling hver mandag. Formålet er at samles og snakke om hvad den kommende uge bringer af stort og småt. Vi snakker om hvem der skal være fredags kokke. Samlingen bruger vi også til musik og sang.

Vi øver hinanden i ‘tur tagning’ – at kunne lytte til andre og vente på det bliver ens tur, som er vigtige sproglige og sociale kompetencer.

Spisning:

Vi sidder sammen og spiser i mindre grupper, her er der også god mulighed for at træne sproglige kompetencer – særligt hvis der sidder en voksen ved bordet. De voksen spiser sammen med børnene fordi vi mener, at ‘det at samles om et måltid’ er en god ting.

Der er også rigtig god motorisk og social træning at skulle håndtere kop og tallerken, sidde på sin stol og spise sammen med sine kammerater.

‘Siesta’:

Vi holder siesta for alle børn. Nogle hviler i ‘puderummet’ på madrasser, andre ligger på tæpper i ‘7’eren’. I puderummet ligger de børn som ofte flader i søvn, de lytter til stille musik og der er voksen til at holde i hånd og eventuelt nusse. I ‘7’eren’ får de en historie, men der vises ikke billeder – da det handler om at lytte og slappe af. Alle ligger i ca. 30 min. De som falder i søvn for lov at blive liggende ellers står man bare op efter 30 min. Det har vi valgt at gøre dels fordi vi ved at mange børn har en travl og lang dag – her for de så mulighed for at koble fra og lade op til resten af dagen, og dels fordi at det for rigtig mange er svært at give sig selv lov til at ligge stille og lave ‘ingen ting’ for en stund.

Musik/sang:

Her bliver der sunget, leget forskellige sanglege og spillet på instrumenter. Ud over musik og sang, har børnehaven en særlig madsang som syngens hver dag, før madpakken spises.

Kreativ værksted:

Der arbejdes med maling, perler, grene, fingermaling, flamingo, klip/klister, blyanter og farve…… Der bliver fremstillet forskellige ting. Op til årets højtider bliver dette område opprioriteret – nogle gange på bekostning af noget andet. Det er også på disse dage, hvor vi arbejder med ting til de forskellige udstilliger børnehaven deltager i, i løbet af året.

Her styrkes nok især fin motoriske færdigheder.

Året igennem arbejdes der med natur og naturmaterialer, det kan være i form af forskellige naturprojekter – vi sår frø og ser dem spire, vi holder frø æg i akvarier….Eller det kan være vi samler materiale til juledekorationer.

Gymnastik salen:

Her spilles forskellige spil, leges lege som kræver god plads og laves forhindrings baner. Dette er en aktivitet som primært forgår i vinter halvåret, da vi ellers prioritere at være ude.

Her styrkes især de grov motoriske færdigheder.

I sommer halvåret  bliver bevægelses dagen også brugt som ‘tur-dag’, hvor vi går en tur i lokal området.

Eftermiddagsmad:

Der serveres eftermiddagsmad for alle børn hver dag– både børnehaven og SFO børn. Vi beder forældrene om at betale et lille beløb, så vi på den måde kan servere et fornuftigt mellemmåltid for børnene. Det er mad som er hjemmelavet og frisk lavet, det kan f.eks. være: pølsehorn, pizza, pasta med kylling, salat, hj.lavet burger, suppe m. brød, koldskål…….I det omfang det er muligt, tager vi højde for allergier, i tæt samarbejde med familien.

Børnene sidder sammen og spiser, opdelt i børnehave og SFO.

Maddag:

Vi laver mad sammen med børnene de fleste fredage. 1 voksen og 2-3 børn  hjælper hinanden med at lave med til resten af børnehaven. ‘Madtjansen’ går på skift blandt børnene og de voksne i børnehaven. De børn som har været med til at lave maden, får naturligvis lov til at fortælle hvad de har lavet og hvordan de har lavet det – noget som langt de fleste er meget stolte af og glæder sig til. De børn som er fredags kokke, er ugen igennem også ’dukse’. Det betyder at de er med til at rydde af bordet efter frokost; hente skraldekurv, vandkander, tørre borde af, sætte i opvaskemaskinen osv.