Frihed under ansvar samt respekt og næstekærlighed – vigtige begreber for os, som børnene lærer her, både i børnehaven og i skolen –
Mor til to børn i børnehaven og en dreng i 1.kl.

Arbejdsdage:

Der er ca. 4 arbejdsdage om året. Disse er lagt ind i skolens kalender fra skoleårets start. På arbejdsdagene er der praktiske opgaver inde og ude, såsom maling, reparation, havearbejde, rengøring mm. Der serveres altid et godt måltid mad midt på dagen, og vi slutter af samlet med en kop kaffe. 

Meningen er både at få lavet praktiske opgaver, men der er også en væsentlig social side i arbejdsdagene, hvor man som forælder møder forældre fra andre aldersgrupper. Vi har en forventning om, at man som forældre har lyst til at deltage i arbejdsdagene, så vidt det er muligt.

Arrangementer i løbet af året:

 • En del af vores arrangementer ske i samarbejde med Trunderup Friskole.
 • Trunderupdag i august – med friskolen.
 • Åben skole og børnehave i november – med friskolen.
 • Novemberudstilling – med friskolen.
 • Lucia – på friskolen.
 • Juleafslutninge-  afholdes i eftermiddag/aften, det er forældrerådet i børnehaven som står for arrangementet.
 • Fastelavn – afholdes en hverdag i børnehaven, vi slår katten af tønden og ‘bider til bolle’. Grene udklædt.
 • Voksenfest – afholdes i februar og er for alle voksne tilknyttet skole og børnehave, en fest med god mad – musik – dans og drinks.
 • Generalforsamling i april – med friskolen
 • Koloni – børnehave
 • Cykelsponsor løb/ Grundlovsdag – med friskolen
 • Sommerfest – med friskolen.

Bedsteforældredag:

Som bedsteforældre til børn i Trunderup Børnehave inviteres man en gang om året til en hyggeformiddag i børnehave. Det varierer, hvornår på året den ligger, men dagen vil altid være fastlagt i januar, så man kan gå ind i årshjulet og se datoen. Sådan en dag starter man med kaffe og morgenbrød i børnehave, hvorefter man laver en af børnehaven planlagt aktivitet- det kan være påske eller juleklip, blomsterplantning etc. alt afhængig af årstiden. Undervejs går man i køkkenet og laver sin egen pizza sammen med barnebarnet, som spises sammen inden dagen sluttes af og vi går hver for sig.

Bestyrelsen:

Som forældre på Trunderup Friskole & Børnehave har man mulighed for at stille op til bestyrelsen. Man har lige mulighed for at stille op, om man er forældre i børnehave eller skole, det vigtige er at man har lyst til, at sidde i bestyrelsen og tage del i det arbejde der forgår der.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og 3 menige medlemmer valgt på generalforsamlingen af henholdsvis forældre- og skolekredsen. Bestyrelsen har såvel det økonomiske, som det pædagogisk overordnede ansvar for Trunderup Friskole og Børnehave og har stor indflydelse på afgørende beslutninger. Der afholdes 10 årlige ordinære bestyrelsesmøder. Ud over det afholder bestyrelsen 2 årlige visisonsmøder sammen med personalet, således vi har fokus på at kvalitets- og fremtidssikre. Bestyrelsen har ydermere opdelt sig i forskellige udvalg, som varetager skolens forskellige interesseområder, som PR, vedligehold, forældreråd, rengøring, kultur m.fl.

Man vælges på general forsamlingen i april for en toårig periode.

Bibliotek:

Vi har i børnehaven et rigtig fint samarbejde med biblioteket i Ringe, hvor vi 4-5 gange om året for levet to store bog kasser, med ny og spændende læsning.

Ble og sut:

Bruger jeres barn ble, skal I selv sørge for at have bleer med. Vi anbefaler buksebleer, fordi det er nemmere for både barn og voksne, når man skal øve sig i at gå på toilettet.

Bruger jeres barn sut, når det starter i børnehave, kan det have en sut med til at ligge på garderobepladsen. I børnehaven bruger barnet kun sut og bamser, når det sover.

Brug af skolen uden for skolens normale åbningstid:

Skolen kan lejes til at holde børnehave- eller skolebørns fødselsdag. Spørg efter pris på kontoret.

Skolen kan også lejes til større festligheder af dem, der har en tilknytning til skolen. Spørg efter pris på kontoret.

Ydermere kan skolen anvendes gratis til forskellige arrangementer, der fremmer fællesskabet i lokalområdet.

Når man lejer skolen, lejer man sal, køkken, videnstorv og toiletter – der er ikke adgang til klasselokaler, SFO eller børnehave lokaler.

Cykelsponsorløb – et arrangement i samarbejde med Trunderup Bylaug:

Grundlovsdag er en skoledag og startes med et cykelløb, hvor alle børnehavens børn og skolens elever har mulighed for med sponsorers hjælp at køre penge ind til børnehaven og skolen. Pengene går til nyanskaffelser, f.eks. computere, legeplads eller møbler. Herefter fejres dagen med kaffe og kage fra cafeen, en grundlovstale og vi slutter af med en dejlig middag, der er tilberedt af bylaug og forældre.

 

Forventninger til forældre:

For at skabe optimale betingelser for det enkelte barn, gør vi meget ud af et tæt og forpligtende forældresamarbejde.

Har I, som forældre noget I undre jer over eller noget I er i tvivl om, har vi en forventning om at I kontakter os – enten når man aflevere/henter sit barn eller ved at ringe til os.

Vi forventer, at I er klar til at gå i tæt og ærlig dialog omkring jeres barns trivsel i Trunderup Børnehave. Dette gør vi, fordi vi har jeres barn i op til 50% af dets vågentid, og det derfor ikke kan undgås, at vi kommer til at præge jeres barn udvikling. For at kunne gøre dette i så stor samklang som muligt med jeres egne normer og værdier, mener vi, at det er afgørende med en meget stor grad af åbenhed de voksne imellem.

Vi har en forventning om, at I bakker op omkring de arrangementer, der er i årets løb- såsom arbejdagsdage, Lucia, sommerfest, cyklesponsor løb osv.
Ligesom vi har en forventning om, at I har lyst til at præge dagligdagen i børnehaven. Enten ved at gå ind i forældrerådet, eller blot at være villig til at give jeres meninger og holdninger til kende.

Som forældre i Trunderup Børnehave forventes det, at I bakker op omkring de aftaler, vi til hver en tid laver omkring jeres barn. Ligesom vi som personale altid vil bakke loyalt op omkring de aftaler, der laves.

 

Ferie og fravær:

I forbindelse med hovedferier (sommer, jul, efterår m.m.) vil i altid blive spurgt om jeres planer, for at vi kan tilrettelægge vores dagligdag i den pågældende periode bedst muligt.

Som forældre er det vigtigt man er opmærksom på at give det reelle pasningsbehov til kende – i det vi bruger personale timer på at holde institutionen åbent, og vi vil naturligvis helst bruge de fleste personale timer der hvor der er flest børn.

Holder I ferie udover disse tidsrum, vil vi gerne have det at vide. Så vi har mulighed for at inddrage det i planlægningen af vores hverdag.

I forbindelse med sygdom eller andet kortvarigt fravær, bedes I ringe til huset og give meddelelse herom. I hverdagen vil vi gerne vide om et børnehave barn kommer eller ej før kl. 9. Se også afsnit om sygdom.

Forældremøder og samtaler:

Vi prioriterer den daglige kontakt, med forældrene, meget højt. Derfor vil der næsten altid være mulighed for en kort snak om, hvordan det er gået i løbet af dagen.

Vi tilbyder en samtale senest et halvt år efter, at dit barn er startet.
Derudover invitere vi til en skoleparatheds snak, når barnet når den alder.

Hvis der er behov for yderligere snak, kan man altid få lavet en aftale om en snak med en af de ansatte. Hvis der er ønske om det, er der også mulighed for, at vi kan deltage i forældresamtaler på skolen.

Fælles forældremøde afholdes i forbindelse med infomøde omkring koloni.

Forsikring:

Som forældre skal man selv sørger for at ens barn er dækket af en forsikring – både i tilfælde af at barnet kommer til skade og hvis barnet forvolder skade.

Forældreråd:

Som forældre i børnehaven har man mulighed at være med i forældrerådet, rådet tager initiativ til forskellige sociale arrangementer i løbet af året – såsom juleafslutning, familiedag og fællesspisning.

Fotografering:

Børnehaven bliver fotograferet hvert år af en professionel fotograf – der bliver lavet gruppebillede og man har som forældre mulighed for at bestille potrætfoto. Fotograferingen finder typisk sted i oktober – så man kan nå at få billederne inden jul.

Fødselsdage:

I børnehaven har vi tradition for at fejre barnets fødselsdag – husk at koordinere med personalet.
Det kan foregå hjemme hos jer, hvilket mange børn synes er rigtig spændende, eller hos os i børnehaven – alt efter hvad der passer jer og jeres barn bedst.

Vælger I at holde fødselsdag i børnehaven, er I som forældre meget velkommen til at deltage – men det er naturligvis ikke et krav.

Vi sørger for, at der laves en fælles gave til fødselsdagsbarnet fra kammeraterne, gaven er altid noget hjemmelavet og f.eks. være en lille samling tegninger eller en dækkeserviet.

Til fødselsdag må der gerne medbringes slik og/eller kage, men da vi har børn med fødevareallergi i børnehaven, er det en god idé, at spørge personalet om råd, når man planlægger fødselsdagen.

Førskole:

I Trunderup Børnehave har vi gennem flere år haft førskole.

Vi har valgt at bygge det op på den måde, at børnene ugen igennem har forskellige aktiviteter. Vi øver det skoleforberedende i, at kunne holde et frikvarter, at være selvhjulpen på toilet, at kunne holde på en blyant og være med til morgensang. Der stiftes ligeledes bekendtskab med billedkunst, musik, tegning, ‘dansk’ – hvor det handeler om bogstavlyd, farver.., ‘matematik’ – hvor det handler om mængder, tal, former, som vi leger ind. Det der arbejdes med “legeøen”, som er en forløber til bogstavsystemet “Kaptajn Karlsen”, som der arbejdes med i børnehaveklassen.

Garderobe:

Husk, at vi er ude hver dag – i alt slags vejr, det kræver godt overtøj og fodtøj. I børnehaven har vi kun lidt låne tøj, derfor er det vigtigt at man som forældre husker at tjekke op på, om  ens barn har skifte tøj på garderobe pladsen.

Goddag og farvel:

Når I afleverer og henter jeres barn, er det vigtigt at sige goddag/godmorgen og farvel til personalet – I skal som forældre ikke krydse ind og ud, det gør vi. På tavlen i børnehave, kan man se hvilke aktiviteter, der har været i løbet af dagen.

IT – i Børnehaven:

I børnehaven har vi den overbevisning, at barnet skal bruge tiden i børnehaven på at tilegne sig sociale, kreative, konflikt løsende kompetencer – IT skal de nok tilegne sig på anden vis end i børnehaven. Vi har en device, primært til voksenbrug eller i særlige situationer.

Indmeldelse:

Ønsker man sit barn indmeldt i Trunderup Børnehave, får man en indmeldelsesblanket ved henvendelse til børnehaven eller  finder den her på hjemmesiden. Vi opfordrer altid nye forældre til at ringe og aftale tid til et møde, således, at man kan få en rundvisning og en uddybende snak omkring børnehavestart. Barnet starter som regel i børnehaven den måned det fylder 2.11 år.

Julen:

Julen er en højtid, som vi gør meget ud af i Trunderup Børnehave. Der bliver lavet julegaver og klippet og klistret.
Ligesom vi har to nisser, der kommer på besøg hver dag. De plejer at lave forskellige narrestreger, ligesom de hver dag har en lille historie med. Børnehaven har også tradition for små kalendergaver, så hver barn i løbet af december får en lille gave med hjem.

Udover ovennævnte følger vi årstiderne og forskellige traditioner i dagligdagen i Trunderup Børnehave

Koloni:

Vi tager på koloni en gang om året med de to ældste årgange.
Vores koloni har en varighed af 2 overnatninger og i forbindelse med kolonien vil I blive bedt om at komme med en “mad ting”, samt et mindre beløb til dækning af transport og/eller hytte.
Vi sørger for transporten ud til kolonien, og forældrene henter så selv børnene, når de skal hjem.

Kolonien ligger samme uge som skolen er på lejrskole.

Kommunikation og information:

Vi ligger vægt på den daglige tætte kommunikation med forældrene, det kan være i garderoben eller på legepladsen, når man henter eller afleverer sit barn. Dag – til dag information omkring ting der ske i huset vil fremgå af vores whiteboard tavle – derfor er det vigtigt at man kigger på den, her kan man også se hvilke voksne der har været i huset i løbet af dagen og hvilke aktiviteter der har været. Der kan også forekomme at der bliver hængt en seddel op på barnets garderobe plads.

Der udsendes nyhedsbrev  på mail, ca en gang om ugen, sammen med skolen – her er der informationer fra både skole og børnehave. Det er derfor vigtigt at man sørger for at kontoret har den/de mail adresser som skal bruges til kommunikation.

Kost

Vi tilbyder morgenmad til de børn der afleveres før 7.30.

Vi tilbyder formiddagsfrugt omkring kl. 9.00, hvor vi har frugtcafé og eftermiddagsmad kl. 13.45 hver dag. Da vi gør meget ud af, at disse mellemmåltider skal være alsidige og af en vis kvalitet, er det besluttet, at forældre betaler 125,- kr. om måneden pr. tilmeldt barn i børnehaven. Disse penge opkræves og indbetales sammen med den almindelige betaling på Betalings service.

Børnehavebørnene har madpakke med 4 dage om uge, da vi har “kokkedag” en gang om ugen, hvor børnene selv er med til at lave mad. Vi sørger for, at børnene på disse dage, stifter bekendtskab med forskellige former for smag og konsistens.

Ved opstartssamtalerne taler vi ofte med forældrene om, hvordan en madpakke kunne se ud. Som udgangspunkt mener vi ikke at madpakken skal indeholde slik eller kage, og generelt minimum af sukker. Vi har en forventning om at forældrene respekterer dette, og at de generelt tager ansvar for en god madpakke. Vi oplever af og til familier, som har det svært med madpakken/mad generelt – og dem forsøger vi at vejlede eller henvise til sundhedplejersken i kommunen. Der kan naturligvis tages individuelle hensyn.

I alt mad, både eftermiddags og fredagsmad, appellere vi til at man øver sig i at smage på nyt. For nogle børn er dette svært, næsten grænseoverskridende – for andre går det nemmere. Vi forsøger at presse let på, så barnet hele tiden oplever at det flytter sig, og kan lide mere i dag end det kunne i går.

Legetøj:

Barnet må medbringe legetøj på de af personalet fastsatte dage. Disse dage vil fremgå af nyhedsbrevet, der sendes på mail, hver fredag.

Pris:

Vi følger de kommunale takster.

Derudover vil der komme forældrebetaling til eftermiddagsmad, koloni, solcreme og svømning.

Påklædning:

Se afsnit om garderobe.

Generelt er det en god idé, at ens børnehavebarn har tøj på i børnehave, som det kan bevæge sig i, som må blive beskidt og som er nemt for barnet at tage af/på – evt uden svære knapper.
Desuden har vi en regel om kun at gå i sutsko, når vi er indendørs, dette gælder primært i efterår og vinter månederne.

Samarbejdspartnere:

 • de lokale dagplejere – både kommunale og private
 • opvækst og Læring i Faaborg Midtfyn Kommune i form af :PP konsulenter og sagsbehandlere
 • Trunderup Friskole.
 • den kommunale sundhedstjeneste i form af: Sundhedsplejerske, Ergoterapeut, Fysioterapeut, Tale/høre konsulent
 • bopæls kommunen
 • omkringliggende børnehaver
 • valgmenighedspræsten og præsten ved Kværndrup Kirke, som forestår de årlige julegudstjenester.

Skadestuen:

Hvis jeres barn kommer til skade og vi vurderer, at det har brug for at blive tilset af en læge, ringer vi altid til forældre. Derefter er det barnets forældre som tager stilling til det videre forløb.

I tilfælde at vi ikke kan få fat i forældre eller 3. kontakt person – sørger vi naturligvis for, at barnet kommer til læge eller skadestue. I dette tilfælde sender vi en voksne med, som barnet er tryg ved – den voksne bliver hos barnet ind til barnets forældre er ankommet.

Sommerfest:

Sommerfesten holdes i den sidste skole uge, denne aften er der forskellig underholdning og ‘før skole’ børnene trylles om til skolebørn, der grilles og spiste egen medbragt mad og hygges på tværs.

Sygdom:

I forbindelse med sygdom, beder vi jer om at give besked til børnehaven. I skal ringe til børnehaven gerne inden kl 9.00. Vi vil også gerne vide, hvad jeres barn fejler. Er jeres barn syg mere end en dag, er det kun nødvendigt at ringe den første dag. Kommer barnet ikke den efterfølgende dag – gå vi ud fra, at det fortsat er sygt.

Når barnet er frisk og kan klare en normal børnehavehverdag, kan det komme i børnehave igen. Men husk, at det er en god idé med en dag ekstra hjemme – både af hensyn til de andre børn/voksne, men også for at jeres barn kan komme helt til hægterne igen.

Har vi børn som bliver syge i løbet af dagen, ringer vi efter forældrene, så barnet kan blive hentet hjem. Vi tager ikke temperatur på barnet – men kigger på barnet og laver en vurdering af, om barnet har bedre af at være hjemme end i børnehaven.

Har vi børn som ind imellem har meget svære dage, hvor de kan have svært ved at klare en normal dag – uden gentagende vanskeligheder/konflikter. Laver vi aftale med forældrene om, at det pågældende barn kan blive hentet tidligere for at hjælpe barnet til ro – det er altid en vurdering og aftales mellem personalet og forældre.

Svømning:

I vintermånederne er de ældste børnehavebørn ca. 10 gange i svømmehallen. Forældrene til børnene betaler et minimalt beløb for dette til dækning af transport og svømmehallen.

Transport:

I forbindelse med transport ud af huset, bruges ofte private biler til dette. Alle børn er naturligvis fastspændt i godkendte autosæder/autostole, og I giver skriftlig tilladelse til dette på indmeldelsesblanketten.

Åbningstider:

Trunderup Børnehave har åbnet fra 6.15 – 16.30 mandag – torsdag og 6.15-16.00 om fredagen. Vi holder lukket fredag efter Kristi Himmelfart og i uge 29-30 om sommeren.