Indmeldelse:

sker løbende ved henvendelse til skolen.