Indmeldelse:

sker løbende ved henvendelse til skolen.

 

På Trunderup Friskole har søskendebørn og børn fra Trunderup Børnehave fortrinsret til en plads i børnehaveklassen. Børn udefra skrives op / skrives på venteliste i den rækkefølge, som de henvender sig.