Indmeldelse:

sker løbende ved henvendelse til skolen.

Vi har p.t. enkelte ledige pladser i Bh. klasse, 5-6 kasse og 7. klassetrin. Kontakt skolelederen.

På Trunderup Friskole har søskendebørn og børn fra Trunderup Børnehave fortrinsret til en plads i børnehaveklassen. Børn udefra skrives op / skrives på venteliste i den rækkefølge, som de henvender sig.