Skolepenge, SFO og Børnehavebetaling:matematik

Skolepenge betales i 12 måneder om året

Skolepengebetalingen udgør: pr 1/8/2023 – 31/7/2024

 1. Barn: 1077,00kr. pr, måned i 12 måneder
 2. Barn: 538,50kr. pr. måned i 12 måneder
 3. Barn: gratis

Skolepengene bliver pristalsreguleret én gang årligt ved skoleårets start som udgangspunkt svarende til stigningen i statstilskuddet. 

Søskenderabat for børnehave og SFO følger de kommunale regler. Dvs. at man betaler fuld pris for den dyreste plads og halv pris for efterfølgende pladser.

Har man f.eks. et barn i dagpleje, betales der kun ½ pris for at have et barn i SFO.

Det påhviler forældrene at gøre opmærksom på dette, da skolen ikke har kendskab til yngre børns institutionspladser. Ved manglende kendskab refunderes pengene ikke.

SFO, morgen og eftermiddag + mad: pr 1/2-2024  (juli betalingsfri)

 1. Barn: 1.894,17 kr.+ 100 kr. pr. måned i 11 måneder
 2. Barn: 947 kr. + 100 kr. pr. måned i 11 måneder

SFO, eftermiddag + gal: pr 1/2-2024   (juli betalingsfri)

 1. Barn: 1621,22 kr. + 100 kr. pr. måned i 11 måneder
 2. Barn: 810,61 kr. + 100 kr. pr. måned i 11 måneder

SFO, morgen: pr 1/2-2024   (juli betalingsfri)

 1. Barn: 1033 kr. pr. måned i 11 måneder

Køb af enkelte SFO dage/Morgen SFO, hvis dit barn ikke normalt er i SFO

 • 1 SFO-dag koster 100 kr. pr. dag. Kun i nødstilfælde!
 • 1 Morgen-SFO koster 50 kr. pr. dag

Dette gælder børn fra børnehaveklasse til og med 4 klasse. Giv besked til SFO seneste dagen før, hvis jeg har behov for ekstra pasning.

Det er muligt at søge økonomisk friplads til skolepenge og SFO-betaling via skolens kontor senest 15. august hvert år.

Forårs-SFO – april-juni

De ældste børnehavebørn som skal starte i skole efter sommerferien – går fra 1. april samme år i forårs-SFO.

Prisen for de 3 mdr. børnene går i forårs-SFO er 1.890 kr. pr. måned.

Børnehave + mad – Følger de kommunale takster (juli betalingsfri)

 1. Barn: 2.380,00 kr. + 125 kr. pr. måned i 11 måneder
 2. Barn: 1190,00 kr. + 125 kr. pr. måned i 11 måneder

Økonomisk friplads til børnehaven søges via kommunen.

Indmeldelse:

Sker løbende ved henvendelse til skolen. Indmeldelsesblankét kan hentes her

Man er altid velkommen til at rette henvendelse, hvis man har ønsker om indmeldelse.

Al opkrævning sker pr. PBS.

Henvendelser vedrørende betaling skal ske til kontoret.