Skolepenge, SFO og Børnehavebetaling:matematik

Skolepenge betales i 12 måneder om året fra 1 jan 2019

Skolepengebetalingen udgør: pr 1/1-2019

  1. barn: 995 kr. pr, måned i 12 måneder
  2. barn: 495 kr. pr. måned i 12 måneder
  3. barn: Gratis

Skolepengene vil fremadrettet blive pristalsreguleret 1 gang årligt med ca. 2.% pr. år således, at vi følger den almindelige prisudvikling. Første gang pr. 1. august 2020.

Søskenderabat for børnehave og SFO følger de kommunale regler. D.v.s at man betaler fuld pris for den dyreste plads og halv pris for efterfølgende pladser.

Har man f.eks. et barn i kommunal dagpleje, betales der kun ½ pris for at have et barn i SFO.

SFO, morgen og eftermiddag + mad

 1. barn: 1.839 kr.+ 100 kr. pr. måned i 11 måneder
 2. barn: 919,50 kr. + 100 kr. pr. måned i 11 måneder

SFO, eftermiddag + mad

 1. barn: 1.574 kr. + 100 kr. pr. måned i 11 måneder
 2. barn: 787 kr. + 100 kr. pr. måned i 11 måneder

SFO, morgen

 1. barn: 973 kr. pr. måned i 11 måneder

Køb af enkelte SFO dage/Morgen SFO hvis dit barn ikke normalt er i SFO

      1 SFO dag koster 100 kr pr. dag

1 Morgen SFO koster 25 kr pr. dag

Dette gælder naturligvis kun børn der i forvejen er i SFO alder- altså børn fra børnehaveklasse til og med 4 klasse. Giv besked til SFO seneste dagen før, hvis i har behov for ekstra pasning.

‘Før Skole’ – april børn

De ældste børnehavebørn som skal starte i skole efter sommeferien – går fra 1 april samme år i ‘før-skole’, som er Trunderup Friskoles svar på det kommunale Forårs SFO.

Prisen for de 3 mdr børnene går i Før Skole – er 1.839,- kr pr mdr.

Gebyr ved indskrivning – indføres ved indskrivning til skoleåret 2020/2021

Indskrivning til før-skole sept./okt.

Gebyr opkræves pr. 1. nov. Inden før-skolestart – gebyr udgør en måneds skolepenge for førskolebørn (pr. d.d. udgør beløbet 1.839 kr.) modregnes i første betalingsmåned.

Børnehave + mad – Følger de kommunale takster

 1. barn: 1.954 kr. + 100 kr. pr. måned i 11 måneder
 2. barn: 977 kr. + 100 kr. pr. måned i 11 måneder

Det er muligt af søge økonomisk friplads til skolepenge og SFO betaling via skolen.
Økonomisk friplads til børnehaven søges via kommunen.

Indmeldelse:

Sker løbende ved henvendelse til skolen. Indmeldelseblanket kan ses her

Man er altid velkommen til at rette henvendelse, hvis man har ønsker om indmeldelse på et specifik klassetrin. Så tager vi en snak om det.

På Trunderup Friskole har søskendebørn og børn fra Trunderup Børnehave fortrinsret til en plads i børnehaveklassen. Børn udefra skrives op / skrives på venteliste i den rækkefølge, som de henvender sig.

Al opkrævning sker pr. PBS .

Henvendelser vedrørende betaling skal ske til kontoret.