dreng ved PC

På Trunderup Friskole anvendes IT kun, når det er pædagogisk fornuftigt.

Fra børnehaveklassen til og med 4. klasse anvendes IT kun undtagelsesvist.

Fra 5. klasse forventes det, at eleverne medbringer en bærbar computer til daglig brug.

Skolen anvender Googles system og Chromebooks, så Chromebooks vil være anvendelige.

Skolen råder over et mindre antal Chromebooks, som anvendes i de yngre klasser.