Her finder  skolens  kontonr.

Konto 5975-5000227: skolepenge, frugt, lejrtur