piger der legerSFO’en ved Trunderup Friskole, er ligesom Børnehaven en del af skolen. Børnehave og SFO har stort set de samme lokaler, og der leges ofte på tværs af alder.

Man kan vælge at tilmelde sit barn til morgen modul, eftermiddags modul eller begge dele. Der er også mulighed for at købe en enkelt dag – hvis man har akut brug for pasning og ikke normalt er tilmeldt. I skoleferie har alle børn uanset modul tilvalg mulighed for fuld pasning.

I SFO’en har vi i løbet af ugen forskellige aktiviteter som tilbydes børnene – men det er tilbud og vi respekterer hvis barnet/børnene hellere vil spille fodbold end deltage i mere planlagte aktiviteter. Hold øje med månedsplanen som kommer med nyhedsbrevet. Her kan i se de planlagte aktiviteter og tilmelde børnene.

I SFO’en arbejder vi meget i emner, altså projekter af 1-2-3 uger varighed. Det kan være alt lige fra: udeliv, kreativ, træværksted…. Fælles for disse ting, er at det ofte er noget som børnene er optaget af eller noget som er årstids/traditions bestemt.

Ligesom i børnehaven ligger vi stor vægt på, hvordan vi omgås hinanden. Vi er sammen mange timer, og det skulle gerne være gode timer for både børn og voksne. Vi arbejder hele tiden med ‘konflikt løsning’, vi forsøger at give børnene redskaber, så de kan klare konflikter indbyrdes, ligesom vi også gør meget for at lærer dem at acceptere og respektere forskellighed.