Pige hinkerI i SFO’en er aktiviteterne tilbud. Vi lægger vægt på, at børnene skal have lov til at kunne vælge til og fra, men vi siger altid goddag og farvel.

Vi tilstræber både i børnehaven og i SFO’en, at der i løbet af dagen bliver god mulighed for at fordybe sig i ‘den frie leg’. Det er vigtigt, at børnene får lov til at komme ind i ‘fantasiens boble’, så de kreative tanker får lov til at blomstre, og selvstændige og handlekraftige individer bliver skabt.

En måned i SFOén kunne se sådan ud:

Aktivitetsplan

Når børnene kommer fra skole, går i de selv hen i sfo’en, siger hej og bliver krydset ind. Vi mener, at det er vigtigt for børnene, at de kan få lov til at vælge de ‘voksenplanlagte’ ting til og fra. Hvis de har mere lyst til fri leg eller en rundboldkamp, er det helt ok. Vi oplever af og til at de bare helst vil lege. Rigtig mange børn nyder at lege med LEGO, biler eller spille spil. Det er naturligvis altid plads til ændringer – og til spontane indfald!

Leg i gymnastiksalen

Det kan være stikbold, sørøverfange, høvdingebold eller lignende. Ofte er det noget som får pulsen op.

Det kan også være, at der er planlagt forskellige lege som ‘Alle mine kyllinger kom hjem’, ‘Katten efter musen’, eller at vi arbejder med drama. Fælles for det hele er, at der er en voksen med til at styre legen.

Der spilles også ofte stikbold eller andet, når vi har spist eftermiddagsmad. Her er der en voksen med i salen i det omfang, det er muligt.

Træværksted

I perioder bruger vi skolens sløjdlokale til små træprojekter. Vi har blandt andet lavet små træskibe, julenisser og så videre.

Kreativt værksted

Her arbejder vi med maling, syning at filtdyr, perler og andre kreative processer. Alt sammen med en voksen inden for rækkevidde.

Udeliv

Vi leger på ‘den gamle’ – et område af skolens areal med en lille skov og et vandhul. Vi spiller basketball, rundbold og forskellige andre boldspil. Vi laver bål, og måske laver vi lidt suppe eller brød på bålet. Eller vi går ture i lokalområdet til en nærliggende lille skov eller eng.