Læs også forældre ABC – Skolen

Åbningstiderne er:stjerner med navne

Mandag – torsdag              kl. 6.15-16.30

Fredag                                  kl. 6.15-16.00

SFO’en og Børnehaven er lukket 2 uger i sommerferien (uge 29-30), mellem jul og nytår og i forbindelse med Kristi Himmelfart.

Forventninger til forældre

For at skabe optimale betingelser for det enkelte barn gør vi meget ud af et tæt og forpligtende forældresamarbejde. Derfor har vi nogle klare forventninger til jer som forældre.

Vi har en forventning om, at I bakker op omkring de arrangementer, der er i årets løb.
Ligesom vi har en forventning om, at I har lyst til at præge dagligdagen i skolen.

Som forældre i Trunderup Friskole og Børnehave forventes det, at I bakker op omkring de aftaler, vi til hver en tid laver omkring jeres barn. Ligesom vi som personale altid vil bakke loyalt op omkring de aftaler, vi laver.

Hvis det er nødvendigt og muligt, kan SFO-personalet deltage i skole/hjem-samtaler på skolen.

Ferie og fravær

I forbindelse med hovedferier (sommer, jul, efterår m.m.) vil I altid blive spurgt om jeres planer, for at vi kan tilrettelægge vores dagligdag i den pågældende periode bedst muligt.

Som forældre er det vigtigt, at I er opmærksomme på at give det reelle pasningsbehov til kende, idet vi bruger personaletimer på at holde institutionen åben, og vi vil naturligvis helst bruge de fleste personaletimer, der hvor der er flest børn.

Holder I ferie udover disse tidsrum, vil vi gerne have det at vide, så vi har mulighed for at inddrage det i planlægningen af vores hverdag.

I forbindelse med sygdom eller andet kortvarigt fravær, bedes I ringe til huset og give meddelelse herom. I hverdagen vil vi gerne vide om et barn kommer eller ej før kl. 9.00.

Moduler i SFO

Der er mulighed for at vælge forskellige moduler i SFO’en:

Morgenmodul:

SFO fra kl. 6.15 – 7.50

Børnene sendes i skole kl 7.50

Eftermiddagsmodul :

SFO efter skoletid. Fra skoletid ophør og til afhentning/hjemsendelse senest kl 16:30 man-tor, fre kl 16

Heldagsmodul:

Man har mulighed for at være i SFO både før og efter skole.

Priser på i enkelte moduler findes under skolens prisliste her på hjemmesiden.

Uanset hvilket modul man er tilmeldt, har man mulighed for at tilmelde fuld pasning i forbindelse med de skoleferier, hvor vi har åbent.

Kost

Vi tilbyder morgenmad til de børn, der afleveres før 7.30.

Derudover tilbyder vi eftermiddagsmad kl. ca. 13.45 hver dag. Da vi gør meget ud af, at dette mellemmåltid skal være alsidigt og af en vis kvalitet, er det besluttet, at forældre betaler 100,- kr. om måneden pr. tilmeldt barn i SFO. Dette beløb opkræves sammen med SFO-betalingen.

Påklædning

Da vi har en hovedregel om, at vi skal ud mindst en gang om dagen uanset vejret, er det vigtigt, at jeres børn har slidstærkt og vejrbestandigt tøj med. Skiftetøj er også godt at have liggende.
Desuden har vi en regel om kun at gå i sutsko, når vi er indendørs. Dette gælder hele skolen.

Forskellige traditioner:

Fødselsdage
SFO-børnene holder fælles fødselsdagsfest en gang om måneden for de børn, der har fødselsdag den pågældende måned. Her ser vi film og får lidt lækkert. Dette foregår på torvet foran sfo’en.

Højtider
Julen er en højtid, som vi gør meget ud af i Trunderup Børnehave & SFO. Der bliver lavet julegaver og klippet og klistret. Også til påske bliver der lavet gækkebreve og klippet kyllinger. Derudover følger vi årstiderne og lavet forskellige kreative ting med afsæt i den aktuelle årstid eller højtid. Man kan altid se og følge månedsplanen, som bliver udsendt med nyhedsbrevet fra skolen.