Billedkunst

I billedkunst ønsker vi, at eleverne skal finde glæde ved at opleve, analysere og producere billeder.

Undervisningen er hovedsageligt bygget op omkring æstetiske læreprocesser, hvor elevernes sanselige oplevelse er udgangspunktet, og hvor eleverne omsætter deres spontane sanseoplevelse og indtryk til en fortolkning og endelig et produkt.

Vi møder eleven i det billedskabende arbejde med anerkendelse og respekt. Vi ønsker at opbygge tro på egne evner samt lyst og glæde ved at udtrykke sig visuelt. Det er vigtigt, at eleverne oplever at lykkes med og nå i mål med deres produkt.

Oplevelse og analyse
Eleverne skal opleve og analysere plane og rumlige billeder ved at se på og tale om dem. Vi tager på udstillinger, museer og går på opdagelse i den visuelle kultur omkring os.

Vi vil også give dem indsigt i billedkunsten set i et historisk perspektiv ved at undersøge, hvordan mennesker gennem historien har udtrykt sig i billedkunsten.

Fremstilling
Vi vil lære eleverne teknikker, der sætter dem i stand til at udtrykke deres fantasi, ideer og budskab i eget billedarbejde. Vi vil give eleverne grundig viden om farvelære, komposition, forholdet mellem lys og skygge, teknikker og materialer.

Progression
I yngstegruppen arbejder vi med primærfarver og sekundærfarver. Vi eksperimenterer med farverne og taler om, hvordan de påvirker os.
Eleverne skal lære simple grundformer til brug i tegnearbejdet.
Eleverne udtrykker sig med udgangspunkt i fantasi, oplevelser og deres nære verden.

I mellemgruppen arbejder vi videre med farvelære. Eleverne skal nu lære om komplementærfarver, farvers virkning og symbolik.
Eleverne skal lære om komposition og metoder til at skabe rum.
Eleverne skal være med til at udstille deres billeder, hvorved de bidrager til det visuelle udtryk på skolen.

For de ældste elever kan billedkunst være et tilbud i blokfags-turnussen.