Børnehaveklasse

Børnehaveklassen er starten på et langt skoleliv, og omdrejningspunktet skal være tryghed til at være og tryghed til at lære, både for det enkelte barn og for gruppen. Børnene skal lære at være i et skolefællesskab, som de skal være en del af i mange år fremover.

Børnene skal lære at lære, og at det nu hedder ‘skal’ frem for ‘kan’. Altså at undervisningen ikke er et tilbud, de kan vælge, om de vil deltage i. Det er noget, de skal deltage i. Denne tilvænning tager tid, og vi arbejder os stille og roligt fremad.

Gennem regellege vil børnene lære sociale omgangsformer og samarbejde.
Gennem sproglige og matematiske lege vil vi vække en nysgerrighed for omverdenen og sammen med børnene finde ud af, hvordan vi ved hjælp af blandt andet sprog og matematik kan forstå omverden. Børnene arbejder med begyndende bogstav- og talforståelse.

Vi har fokus på kroppen og dens motoriske udvikling, lige fra hop og dans og kropslig leg (grovmotorikken) til de fine små bevægelser, der skal til, når man skal holde rigtigt på blyanten (finmotorikken).

Vi tager på ture ud af huset, både ud i naturen og ud i det menneskeskabte. Børnene øver sig i at gebærde sig i et fællesskab taget ud af de daglige rammer og sat ind i ukendte rammer. Oplevelserne bygger videre på det tryghedsskabende fællesskab og barnets selvstændighed.

I trygge rammer vil vi skabe grobund for fantasi, læring, kreativitet, indlevelse, samarbejde og fællesskab.