Engelsk

Engelskundervisningens fundament er glæden ved at kunne begå sig på et andet sprog. Gennem undervisningens mange forskellige aktiviteter og materialer opøver eleverne sproglige kompetencer til at kunne begå sig i den globaliserede verden, hvor engelsk er et af de vigtige fælles kommunikationssprog. Eleverne skal opdage, at de med sproget kan bygge bro på tværs af kulturer og grænser.
I undervisningen taler læreren engelsk så ofte som muligt, så det bliver naturligt for eleverne at høre og forstå engelsk, ligesom eleverne skal øve sig på at tale engelsk så meget som muligt.
Den legende, musiske og sanselige tilgang til sprogundervisningen er essentiel på alle klassetrin.
Det skal være trygt at have engelsk. Der skal være plads til at kaste sig ud i at tale sproget, også selv om det måske ikke er korrekt fra starten.

Engelskundervisningen starter i 1. klasse. Som udgangspunkt samlæser vi klasser, hvilket er en stor fordel i engelskundervisningen, da eleverne profiterer af hinandens kompetencer på tværs af årgange.

Yngstegruppen:
Elevernes første møde med et andet sprog skal være sjovt, skabe nysgerrighed og give eleverne lyst til at lære sproget. I de yngste klasser lægges fundamentet for elevernes fornemmelse for og forståelse af det engelske sprog. Der tages udgangspunkt i den “legende sprogundervisning” med blandt andet sange, lege, små filmklip, små opgaver og fysisk aktivitet. Alt sammen med henblik på at eleverne taler engelsk så meget som muligt og bliver trygge ved det.

Mellemgruppen:
I mellemgruppen lægges stadig vægt på den legende, sanselige undervisning, hvor det talte sprog er i fokus, og eleverne skal tale engelsk så meget som muligt. Gennem arbejdet med sproget udvikles elevernes evne til at samtale på et højere niveau og om mere komplekse emner. Ligesom fokus forskydes fra en overvejende mundtlig undervisning i yngstegruppen mod en undervisning, hvor det skriftlige fylder mere. Vi arbejder hen imod, at eleverne kan skrive enkle sætninger på engelsk, og at de kan læse lettere engelske tekster.

Ældstegruppen:
Undervisningen hos de ældste elever foregår primært på engelsk. Læreren taler engelsk det meste af tiden, og eleverne skal øve sig i at deltage i undervisningen på engelsk.
Inddragelsen af engelsksprogede medier er essentiel, så eleverne så ofte som muligt hører autentisk engelsk tale.
Vi anvender mange forskellige tekster og genrer i undervisningen, både indenfor skønlitteratur, faglitteratur og æstetiske og multimodale tekster.
Den skriftlige dimension fylder en del i undervisningen, og vi arbejder hen imod, at eleverne bliver sikre i at skrive på engelsk.
I undervisningen lægger vi stor vægt på vekselvirkningen mellem tale, skrift, læsning, lytning, kommunikation og præsentation.
Det er en naturlig del af undervisningen, at eleverne jævnligt holder oplæg om og præsenterer det, de har arbejdet med.
Vi arbejder hen imod 9. klasses afgangsprøve både mundtligt og skriftligt.