Værd at vide:

  • Hvad koster det? – se priser her
  • Kan mit barn tage 9. klasse (afgangsprøve)? – ja, vi har afgangsprøver på samme vilkår som i folkeskolen.
  • Hvordan melder jeg mit barn ind? – se hvordan her
  • Hvad med skolemælk? Vi er med i Arla’s mælkeordning – se mere her 
  • Er der fritidstilbud udover SFO? – Ja, der er klub fra 5.kl. hver onsdag aften på skolen.
  • Hvad skal jeg som forælder byde ind med? Der er mange muligheder og deltagelse i skolens arrangementer er bare en af dem.