På Trunderup Friskole har vi fortælletime i børnehaveklassen og fortælling til morgensang.

Fortælling er et oplevelses- og dannelsesfag, der tager udgangspunkt i mytisk, historisk,
litterært og aktuelt stof.

Fortællingen skaber et rum, hvor fællesskab og fælles forståelse vokser frem. Fortællingen skaber en fælles erfaring, som vi kan tale ud fra. Med fortællingen kan vi blive klogere på, hvad et menneskeliv er, og hvilke glæder og sorger tilværelsen rummer.

Der vil primært lægges vægt på det levende ord; fortællingen, men der er også plads til oplæsning samt musik, billeder og andre medier.
Indholdet i fortællefaget er de historier, der handler om livets store spørgsmål: Godt og ondt, liv og død, kærlighed og had, individ og fællesskab.

I fortælling får eleverne kendskab til de gamle fortællinger, sagn, myter, eventyr og “den gode historie”.

Formålet med fortælling er:
– at bevare traditionen for den mundtlige fortælling
– at eleverne ved at lytte til en fortælling får stimuleret evnen til selv at danne billeder inde i hovedet
– at give eleverne en fornemmelse for, at de er en del af noget større, historisk og kulturelt; at verden var til før dem og vil eksistere efter dem
– at udvikle elevernes fornemmelse for sprog
– at eleverne øver sig i at sidde ganske stille og lytte opmærksomt