Fysik/Kemi

7-9. kl

I fysik/kemi skal eleverne have en god oplevelse med at lære at arbejde videnskabeligt. Naturvidenskabelig udvikling sker altid på baggrund af en søgen efter ny eller mere veldokumenteret viden, og denne nysgerrige tilgang til emnerne er det vigtigt at bevare. Den medfødte nysgerrighed skal eleverne lære at bruge i en mere professionel sammenhæng. Derfor skal vi både arbejde indgående med den relevante teori og kaste os ud i svære emner, men også eksperimentere, lege, undersøge og udfordre de ting vi troede vi vidste.

Den naturvidenskabelige fagblok beskæftiger sig ofte med emner som har stor betydning for jordklode, mennesker og dyr, og deres velfærd og fremtid, og vi skal derfor også beskæftige os med videnskabsetiske spørgsmål. De skal lære at forholde sig til hvordan videnskaben finder frem til resultater, og hvilken betydning disse resultater har for samfundet. Eleverne skal vurdere kvaliteten af videnskabelige undersøgelser, og forholde sig til hvordan resultater formidles.

I fysik/kemi, vil eleverne skulle arbejde med farlige kemikalier, strøm og spænding og andre farlige forhold, og derfor kommer sikkerheden altid i første række. Eleverne lærer om laboratoriets sikkerhedsprocedurer, og hvordan vi undgår uheld og skader. De skal lære hvordan man håndterer farlige eller skadelige elementer med rette omhu, og derfor gennemgås flere potentielt farlige scenarier og sikkerhedsprocedurer herfor.

Eleverne skal kunne fordybe sig i videnskabelig viden, og tilegne sig denne gennem praktisk og teoretisk arbejde. Der er mange kompetencer som eleven skal lære i løbet af tre års undervisning, og vi vil derfor arbejde med en bred vifte af emner og arbejdsmetoder.
Emnerne vælges bl.a. ud fra deres relevans for eleverne, som skal kunne perspektivere videnskabelig viden til deres egen hverdag. De skal lære hvordan vi kan blive klogere på den verden vi lever i, og hvad vi kan bruge resultaterne til.

Vi arbejder hen mod Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi, og hvorfor eleverne også skal lære at perspektivere viden på tværs af naturfagene.

Målet er at eleven, på baggrund af et solidt teoretisk fundament, kan begå sig i laboratoriet og udføre forsøg på sikker vis, kan foretage undersøgelser og dataindsamlinger og vurdere og perspektivere disse i en relevant sammenhæng.