Geografi

Det er målet med geografiundervisningen i 7.-9. kl. på Trunderup Friskole, at eleverne gennem arbejdet med geografiske problemstillinger udvikler en vidensbaseret omtanke i forhold til naturens ressourcer og menneskets omgang med disse. At de bliver i stand til at se sammenhænge mellem de naturgivne forhold og menneskets udfordringer og muligheder for at leve et givent sted. Vi vil udvikle elevernes etik og værdier i forhold til den verden og det miljø, de er en del af. Vi sætter derfor et øget fokus på, at eleverne kan se sig selv indgå i et bæredygtigt kredsløb med særligt fokus på natur og klima.

Målet med geografiundervisningen på Trunderup Friskole er også at give børnene en oplevelse af og en forståelse for, at geografi er et fag, der har brug for de andre skolefag og bringer dem i anvendelse. Vi har som mål, at eleverne anvender både dansk, tysk og engelsk til at tilegne sig viden om geografi. En viden, der kan arbejdes videre med vha matematik, fysik-kemi og med inddragelse af endnu flere skolefag.

Vi tilstræber i undervisningen at bevare og udvide børnenes naturlige fascination for naturen.
Som en del af den naturvidenskabelige fagblok er geografi et undersøgende fag. Derfor skal den lærte teori være med til at beskrive det praktiske arbejde og vice versa. Vi skal arbejde “i felten” og undersøge forskellige forhold i nær og fjern og derigennem lære os selv at kende i en global sammenhæng. Vi bruger videnskabelige teorier til at analysere den verden, vi observerer. Eleverne skal lære at kommunikere om og formidle geografi. De skal indsamle viden, bearbejde den og præsentere den for andre, samt kunne svare på spørgsmål herom.

Det er endvidere målet, at eleverne på Trunderup Friskole gennem geografiundervisningen udvikler sig til ansvarlige verdensborgere, derfor inddrager undervisningen naturligt op til flere af FN’s 17 verdensmål. Det er et mål, at eleverne gennem geografiundervisningen tilegner sig viden om og forståelse for fællesskaber i DK, EU og på globalt plan.

På Trunderup Friskole kan geografi afsluttes med prøve efter 9.klasse, idet faget er med i udtræk fra den naturvidenskabelige fagblok til afgangsprøverne.