Håndværk

Håndens arbejde
I håndværk vil vi fremme evnen og glæden ved at fordybe sig i en kunstnerisk og håndværksmæssig arbejdsproces og vække elevernes lyst til at skabe med hænderne. Elevernes kreativitet og håndværksmæssige evner udvikles, støttes og vejledes, så de bliver i stand til at omsætte egne ideer og designs til konkrete praktiske og kunstneriske produkter.

Materialekendskab
Eleverne vil blive præsenteret for forskellige materialer, lære om materialernes egenskaber og snakke med om materialernes almindelige og anderledes brug.
Eleverne kan blandt andet stifte bekendtskab med uld, stof, sten, træ, gummi, metal og plastik.

Teknikker og redskaber
Alt efter hvilket materiale der arbejdes med, vil eleverne få kendskab til forskellige teknikker, der kan bruges til bearbejdning af materialet. Redskaber vil blive introduceret i forbindelse med de forskellige teknikker, der tages i brug.

Designprocesser
Gennem skoleforløbet vil designprocesser i håndværk gå fra at være meget lærerstyret til at blive mere og mere elevstyret. Målet er, at eleverne selvstændigt kan gå fra idéudvikling over idéafprøvning til produktrealisering og præsentation af selve processen og produktet.

Progression
Igennem hele skoleforløbet vil eleverne stifte bekendtskab med håndværk.

I yngstegruppen er håndværk i høj grad en del af den daglige undervisning i dansk eller placeret i emneuger. Arbejdet vil koncentrere sig om at følge en opskrift, bruge simple redskaber såsom saks, nål og snittekniv. Håndværk kan være på skemaet allerede fra 2. klasse.

I mellemgruppen er håndværk selvstændigt på skemaet. Vi arbejder med, at eleverne bliver opmærksomme på de forskellige materialer der findes, og hvilke redskaber og teknikker vi kan bruge til at bearbejde materialerne med. Eleverne vil få kendskab til designprocesser og i grupper gennemgå større og mindre designprocesser.

I ældstegruppen er håndværk et blokfag, som eleverne har i en turnus. Her skal eleverne gennemgå en designprocess og selv arbejde med deres kendskab til materialer, teknikker og redskaber.