Historie

Det er målet med historieundervisningen på Trunderup Friskole at give eleverne mulighed for at kunne forstå, hvordan vores land har udviklet sig til det Danmark, vi kender i dag. De får mulighed for at forstå verden omkring os politisk, samfundsmæssigt og kulturelt. Eleverne vil i løbet af deres skoleliv på Trunderup Friskole møde historiefaget i form af fortællinger, oplæg, bøger, film, it-portaler og selvstændigt arbejde.

Vi tilstræber i undervisningen at skabe sammenhæng mellem faget historie og fagene samfundsfag, dansk, musik, billedkunst og sprog. Dette er vigtigt for at forstå eksempelvis et billede, en tekst eller et stykke musiks historiske kontekst.

En del af historieundervisningen foregår i perioder som planlagte fortællinger og oplæg til morgensang for hele skolen og starter således allerede fra børnehaveklassen.
Fortællingen suppleres ofte med konkrete visualiseringer. Det kan være tidsaspektet i form af tidslinjer, friser, skriftlige kilder og tekster sammen med billeder, musik og film.

I 8. og 9. klasse baseres undervisningen i høj grad på funktionel tværfaglighed mellem fagene historie, samfundsfag og kristendom/religion.
Dette fag hedder på Trunderup Friskole “kulturfag”. Fagene historie, samfundsfag og religion har naturlige og relevante forbindelser, som på disse klassetrin lægger op til, at der anlægges en mere helhedsorienteret tilgang gennem tværgående problemstillinger og projekter. Dette skal ses i tæt sammenhæng med indholdet og arbejdsformerne i den obligatoriske projektopgave, som ligger i 9. klasse. Undervisningen i klasserne suppleres løbende med inddragelse af relevante praktiske aktiviteter og oplevelser i form af eksempelvis ekskursioner og lokalhistoriske undersøgelser.

På Trunderup Friskole kan historie afsluttes med prøve efter 9. klasse, idet faget er med i udtræk fra den humanistiske fagblok til afgangsprøverne.