I idræt præsenterer vi eleverne for mange forskellige former for kropsudfoldelse, såsom leg, dans, redskabsgymnastik, boldspil og holdspil. Alle aktiviteter har til formål at udvikle eleverne kropsligt, socialt, personligt og idrætsfagligt.
Undervisningen har gennem hele skoleforløbet en legende indgangsvinkel, der opfordrer til og motiverer til aktiv deltagelse, som er en forudsætning for læring. Undervisningen vil udfordre eleverne fysisk, og eleverne vil prøve kræfter med sig selv og hinanden. De skal lære at samarbejde, sige fra og byde ind. Undervisningen må gerne være sjov, så den giver et godt grin, en god oplevelse og der skal være plads til elevernes forskelligheder med hensyn til krop, fysisk formåen, teknisk kompetence og erfaring.

Idrætstimerne afsluttes normalt med bad. Badet er ikke bare en hygiejnisk foranstaltning, men en vigtig social aktivitet, der øver og styrker selvstændighed og øger forståelsen for medmennesket.
Idrætsundervisningen foregår primært udendørs i efterårs-og forårs perioderne og indendørs i vinterhalvåret.


Progression
Igennem hele skoleforløbet vil eleverne stifte bekendtskab med idræt.

I undervisningen er der progression. Det vil blandt andet sige, at der blandt de yngste er mere fokus på det sociale og hos de ældste mere fokus på forberedelse til afgangsprøven efter 9.kl.

I yngstegruppen er der fokus på lege og spil, samarbejde og motorik. Børnene skal lære at følge spillets regler, tage hensyn og respektere hinandens grænser.

På mellemtrinnet har eleverne opnået en alder og identitet og forhåbentlig et engagement i en idrætsgren i fritiden, og dermed en erfaring, som kan inddrages i timerne. Tekniske færdigheder i de enkelte aktiviteter fylder mere, ligesom kroppens forandringer i forbindelse med puberteten er et tema.

I ældstegruppen udbygges faget med teori. Eleverne præsenteres for tekster, modeller og holdninger i idrætsfaget, som bruges i undervisningen. I ældstegruppen arbejder vi hen imod, at eleverne kan arbejde mere selvstændigt både individuelt og sammen med andre.
Idræt er et udtræksfag og eleverne kan komme til afgangsprøve i faget.