Indmeldelse:

Sker ved henvendelse til skolen. Indmeldelsesblanket findes her:
børnehaveklassen

Venteliste-praksis på Trunderup Friskole og Børnehave

Elever optages i den rækkefølge, de er indskrevet, dog efter følgende prioriterede kriterier:

 1. Børn med ældre søskende, der går på Trunderup Friskole (søskendegaranti), vil have fortrinsret på ventelisten
 2. Ansattes børn ved Trunderup Friskole og Børnehave vil have fortrinsret
 3. Bosatte i Trunderup og Kværndrup vil have fortrinsret
 4. Børn, der går i Trunderup Børnehave vil have fortrinsret

For at gøre brug af fortrinsretten i skolen, skal skolen have indmeldelsen senest 5. september året før skolestart.
For at gøre brug af fortrinsretten i børnehaven, skal skolen have indmeldelsen senest 12 måneder før opstart.

Vi ønsker at fastholde følgende kriterier for vores skole og børnehave:

 • Vi optager 11 børn pr. årgang i vores samlæste klasser, så klassestørrelsen bliver cirka 22 elever
 • Hvis en klasse er færre, vil der kunne optages flere elever, såfremt samlæsning stadig kan opretholdes
 • Vi optager op til 15 børn pr. årgang i vores børnehave
 • Hvis yngste årgang i børnehaven er færre end 11, vil det være muligt at få ældre børn i børnehave

Vi vil lægge vægt på følgende i forbindelse med opskrivning på venteliste:

 • Personlig henvendelse efter telefonisk kontakt
 • Om muligt, skal alle børn skal gå i vores børnehave og skole
 • Indmeldelse i skolekredsen

Se skolens kontonumre her.