Matematik

På Trunderup Friskole skal alle børn have den størst mulige chance for at nå så langt som muligt i deres matematiske udvikling, uanset deres forudsætninger. Derfor er undervisningen differentieret. Vi oplever at børnene træder ind i skoleverdenen med en stor portion nysgerrighed og lærelyst. De egenskaber er vigtige at værne om og videreudvikle i takt med elevernes egen udvikling.

Nysgerrigheden og lærelysten bibeholdes blandt andet ved skiftende aktiviteter i timerne; således at der både er gang i lærebøger, spil, praktiske materialer, udendørs opgaver eller opgaver, der inkluderer fysisk aktivitet.

Matematik er både et skriftligt og et mundtligt fag, og begge dele vægtes højt. Vi arbejder skriftligt med opgaver, udregninger og afleveringer. Vi arbejder også med at kunne udtrykke sig, samtale og argumentere mundtligt omkring matematik giver faget mening i børnenes hverdag og i dannelses- og samfundsmæssig sammenhæng.

Af samme grund prioriterer vi også ,at de matematiske arbejdsområder belyses fra vinkler som relaterer dem til virkeligheden.

Samtalen styrkes ved samlæsning af årgange, gruppearbejde, fremlæggelse ved tavlen og lærerens lydhørhed overfor barnet. Ved samlæsning og gruppearbejde øver børnene at sætte ord på det faglige.

Nutidens børn vokser op med en bred vifte af digitale muligheder og hjælpemidler. Det er derfor vigtigt, at børnene lærer at bruge disse på en hensigtsmæssig måde. Derfor integreres lommeregnere og lommeregnere på smartphones i undervisningen fra indskolingen, og digitale platforme fra mellemgruppen. Ligeledes, bruges computere og smartphones som en integreret del af undervisningen i udskolingen.