M

Morgensang
Hver morgen mødes alle elever og skolens ansatte til morgensang på Videnstorvet.
Morgensang er en god start på dagen, hvor vi alle mødes og synger sange.

Morgensangens faste ramme er:
Sang
Fadervor
Sang
Meddelelser
Evt. fødselsdage med sangønske fra fødselaren og hurraer
Fortælling

Vi synger som udgangspunkt fra “Dansk Skolesangbog” udgivet af Dansk Friskoleforening, men vi synger også mange andre sange. Alt fra gamle slagere og nyere popmusik til sange fra Højskolesangbogen.
Den danske sangskat vægter vi højt, men vi synger både på dansk og andre sprog. Både engelsk, tysk, svensk er ofte repræsenteret.

Eleverne kan altid foreslå sange og på den måde have indflydelse på, hvilke sange vi synger til morgensang.
Hvis man har fødselsdag, må man vælge en sang som alle synger for en.

Morgensangsmakkere
Til morgensang sidder eleverne på faste pladser sammen med deres morgensangsmakkere.
Store og små elever er morgensangsmakkere med hinanden. Børnehaveklassen er makkere med de ældste, 1, klasse med de næstældste og så fremdeles. Det er faste makkerpar for skoleåret, hvor den store blandt andet hjælper og følges med den lille, når vi er på fælles ture.

Fortælling
Tirsdag, onsdag og torsdag er der fortælling til morgensang. Det er lærerne, der på skift står for fortælling.
Fortællingen til morgensang er ofte om historiske emner og perioder. Vi lægger også vægt på, at eleverne fremlægger til morgensang.
Vi forsøger også at fortælle om årets mærkedage og højtider, fx Kyndelmisse, 1. maj, 5. maj, kvindernes internationale kampdag, Grundlovsdag osv.

Skolekor
To – tre uger om året bruger vi fortælletiden på at øve fælles kor-sang, som vi optræder med til arrangementer som fx forårskoncert og sommerfest.

Fredagssang
Hver fredag synger vi MANGE sange i stedet for fortælling.
Den første fredag i hver måned bliver skolekredsen inviteret til at deltage i morgensang, og de bliver inviteret på morgenmad bagefter.

Hvorfor har vi morgensang?
At synge sammen skaber fællesskab.
At starte dagen på samme måde hver dag skaber tryghed og forudsigelighed.
At synge skaber glæde.

En del morgener er det en flok trætte elever, der sidder til morgensang, og det er ikke altid, der bliver sunget lige meget med, men når vi får dem vækket til live og de synger med af fuld hals, opstår der en energi og en glæde, der ikke kan måles, men som trækker spor resten af dagen, dagene efter og resten af livet.

Ofte deltager forældre til morgensang. Det er man altid velkommen til. Børn fra børnehaven lister også ofte op til Videnstorvet og er med.
Det fællesskab der opstår omkring morgensangen er unikt og givende for alle, både voksne og børn.