Musik

Glæde, gnist, fællesskab og nærvær.
På Trunderup Friskole fylder musik meget mere end selve musikundervisningen.
Hver dag begynder med morgensang, hvor både sange fra den danske sangskat og alskens andre sange bliver sunget. Mindst to sange hver dag, og ofte flere. Hver fredag mange flere.
Glæden ved at synge og være en del af et musikalsk fællesskab bliver vægtet højt.

To – tre gange om året øver alle skolens elever fælles kor i forbindelse med morgensang, så vi kan optræde til kommende arrangementer. Her kan der også være elev-band til.

I december måned bliver der øvet Lucia-optog. Det er alle pigerne fra 4. – 9. klasse, der deltager. Udover Lucia-sangen øver de også 3 – 4 andre sange, som de optræder med til skolens stemningsfyldte Lucia-aften.

Eleverne har musikundervisning fra børnehaveklassen.

Musikundervisningen har tre hovedområder:

Musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse.

Musikudøvelse
At spille musik sammen med andre.
Vi lægger meget stor vægt på denne del af musikundervisningen.
At kunne deltage i det fællesskab det er, at spille musik sammen, rækker langt ud over det at spille sammen. Det er stort for eleverne at opleve det at være en vigtig del af et fællesskab, uanset hvad du kan, og hvor stor eller lille din rolle er. Denne erfaring kan eleverne tage med sig i mange andre sammenhænge.

I de yngste klasser er musikundervisningen baseret på sanglege og rytmelege og enkle sammenspilsnumre. Børnene skal udvikle en sikker rytmesans, periodefornemmelse og fornemmelse for, hvad det vil sige at deltage i et fælles sammenspilsnummer.

På mellemtrinnet kan sammenspilsnumrene være mere komplekse, og teori om akkorder og akkordrundgange kan inddrages. Det er fortsat fællesskabet om musikudøvelsen, der er det vigtigste.

I de ældste klasser indgår musikundervisningen som en del af blokfags-turnussen. Her er det dét at spille sammen som et band, det handler om. Eleverne har indflydelse på, hvilke numre der skal arbejdes med, og de kan selv komme med input til, hvordan numrene skal spilles.

Ofte bliver et færdigt sammenspilsnummer fremført til morgensang eller til et arrangement, eller en anden klasse kan blive inviteret ned i musiklokalet til koncert.

Musikalsk skaben
En del af musikundervisningen er at kunne skabe musik selv. Det kan fx være improvisation, at arbejde med at lave sin egen sang, at skabe et lydbillede eller at skabe bevægelse til musik.
Jo ældre eleverne bliver, jo mere komplekst kan arbejdet med at skabe musik være.
En gang om året får vi gennem KODA Skolekontakt besøg af en kunstner, som kommer og udvikler en sang sammen med eleverne.

Musikforståelse
Eleverne skal have kendskab til forskellige instrumenter og deres lyd og funktion, forskellige musikalske genrer, musik fra forskellige kulturer og de skal tilegne sig begreber, der kan beskrive musik.
I yngstegruppen vil det typisk være symfoniorkesteret og den klassiske musik, der bliver arbejdet med.
På mellemtrinnet kan andre genrer som fx jazz, blues, country, pop, rock være udgangspunktet for arbejdet med musikforståelse.