N/T

Eleverne skal i faget natur/teknologi udvikle grundlaget for de naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan naturfag bidrager til vores forståelse af verden.
Eleverne skal i natur/teknologi tilegne sig færdigheder og viden om vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikle tanker, sprog og begreber om natur og teknologi, som har værdi i det daglige liv. Det er målet at eleverne udvikler nysgerrighed omkring natur og videnskab, at de får en glæde ved naturen, som sundt grundlag for en forståelse for miljøet.

Undervisningen bygger på elevernes oplevelser, erfaringer, iagttagelser og undersøgelser, som skal medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde omkring natur og teknologi.

Eleverne skal udvikle forståelse af samspillet mellem menneske og natur i deres eget lokalmiljø og i fremmede samfund samt ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engagement og handling i forhold til en bæredygtig udvikling.

Eleverne skal gennem faget udvikle interesse for naturfag og teknologi samt tilegne sig naturfaglige kompetencer som grundlag for det videre arbejde med naturfagene biologi, fysik/kemi og geografi.