Religion

På Trunderup Friskole kalder vi faget religion og ikke kristendomskundskab, da vi gerne vil give eleverne en forståelse af mange religiøse livsanskuelser allerede fra begyndelsen af skoleforløbet. Udgangspunktet er dog kristendommen.

Faget religion er et kulturbærende fag, der har grundlæggende betydning for vores måde at opfatte livet, kulturen og samfundet på. Vi giver eleverne indsigt i og forståelse for religiøse problemstillinger set i et historisk og nutidigt perspektiv.

Tilgange til undervisningen
Fortællingen og samtalen er vigtige elementer i undervisningen.

Fortællingen skaber et rum, hvor fællesskab og fælles forståelse vokser frem. Fortællingen skaber en fælles erfaring, som vi kan tale ud fra. Med fortællingen kan vi blive klogere på, hvad et menneskeliv er, og hvilke glæder og sorger tilværelsen rummer.
Fortællingen er et godt redskab i en differentieret undervisning, fordi alle, uanset fagligt niveau, får noget med.

Igennem samtalen styrker vi elevernes evne til at lytte og reflektere samt giver dem mod til at udtrykke egne holdninger. Dette er et vigtigt led i den demokratiske dannelse.

Derudover anvendes tegning, drama, projektarbejde og andre kreative udtryksformer som arbejdsmetoder.

Yngstegruppen
Vi arbejder med:

 • Det gamle testamente
 • Bibelske fortællinger
 • Salmer
 • Den nordiske mytologi
 • Religiøse højtider og traditioner
 • Religiøse symboler
 • Livsfilosofi og etik

Mellemgruppen
Vi arbejder med:

 • Det nye Testamente
 • Kirkehistorie, herunder kirkebygninger, kirkekunst, kalkmalerier
 • Gudstjenestens indhold og form
 • Dåb, konfirmation, bryllup og begravelse
 • Mytologier
 • Enkelte af de store verdensreligioner
 • Livsfilosofi og etik

Ældstegruppen
Vi arbejder med:

 • Kildekritik
 • Reformationen og dens betydning for en helt ny verdensorden
 • Religiøse retninger inden for kristendommen
 • De store verdensreligioner
 • Evolutionsteorien og religiøse skabelsesberetninger fra forskellige kulturområder
 • Nye religiøse bevægelser
 • Filosofi og etik

I 7. klasse har eleverne ikke religion, da flertallet går til konfirmationsforberedelse.

På Trunderup Friskole kan religion afsluttes med prøve efter 9. klasse, idet faget er med i udtræk fra den humanistiske fagblok til afgangsprøverne.