Vi samlæser klasser ud fra den overbevisning at eleverne profiterer af hinandens kompetencer på tværs af årgange.

Hvilke klasser, der bliver samlæst, kan variere fra år til år, hvilket betyder, at man kan få nye klassekammerater op igennem sit skoleforløb.

På alle klassetrin er undervisningen differentieret. Vi har ofte små årgange. Når vi samlæser disse årgange, skaber vi nogle større grupper, hvor der er flere at arbejde sammen med på tværs af fag og niveau. Klassens samlede kompetencepulje bliver så at sige større.

Klassefællesskaber, der veksler, skaber mindre tendens til hierarkier, og eleverne leger ofte både med dem, der er en til to klasser over og under, så grænserne bliver mere flydende og kammeratskabsgrundlaget bliver udvidet.