Trunderup Friskole er en af landets ældste friskoler og har dermed en lang og traditionsrig historie bag sig.

I 2007 dimitterede de første 9. klasses elever fra skolen.

“I Trunderup ligger en af landets ældste friskoler. Grundlaget for Trunderup Friskole blev lagt i 1851, da Ane Jensen startede med at hjemmeundervise sine børn på Nørremosegård. Trunderup Friskole fik vedtægter i 1855, da friskoleloven så dagens lys ….”

Trunderup Friskole – 150 år og stadig åndsfrisk!

Alder er en sjov størrelse. Nogle gange må man helst ikke spørge om den, andre gange hører man om gode årgange. I visse sammenhænge kan det være afgørende, om man føler sig gammel eller ikke. Trunderup Friskole er gammel, men her er stadig masser af liv og engagement. For Trunderup og omegn var år 1856 skelsættende, her fik friskolen vedtægter. 150 år kan vi godt snakke om, det kan vi godt være stolte af. Stolte af en skolekreds med vilje til at ville en anderledes skole, og som fortsat insisterer på af føre friskoletraditionen og ånden videre.

Ånden omkring friskolen er frisk og stærk, og den skal der værnes om, den er selve kernen i friskolen og er det, som udgør hele meningen med at drive fri skole. Men den trues af, at den kan være svær at forklare for den, der aldrig har følt den. Ikke mindst i en tid, hvor vi som borgere i et moderne samfund oplever at kunne vælge frit på alle hylder også af de pædagogiske tilbud. Her er det vigtigt at gøre sig klart, at valget af friskole er et aktivt tilvalg og netop ikke et fravalg af det kendte og traditionelle. For at føle friskoleånden må man altså vælge aktivt og involvere sig.

Friskolen er for forældre, der ønsker noget andet end folkeskolen. Friskolen er for børn, der ønsker at lære mere end blot et foruddefineret pensum. I trygge rammer mødes vi med forskellige forudsætninger, som vi skal lære at erkende og respektere og udnytte i det daglige samvær med andre, som ligeledes alle er unikke. Ud over færdigheder i de almindelige grundskolefag er medbestemmelse, medansvar, frihed, glæden ved at skabe og undres essentielle nøgleområder, hvor også fællesskabet er en vigtig brik i det at lære sig selv at kende.

Vi lever i en tid, hvor svaret på mange vanskeligheder tilsyneladende er at proppe fag, timer, prøver og tests ned over børnene. Men børn har også brug for noget andet. De har brug for tryghed, traditioner, fællesskab, ro, respekt, sjov, specialisering, selvstændighed. Disse begrebers forståelse og indsigt kan ikke læres i fagbøger, de skal leves. Børnene skal prøve det af, de må fejle, de må prøve igen, de må have succes, de må mærke deres eget afsæt.

Trunderup Friskole er også i dag præget af mod og vilje til en anderledes skole. I 2004 tog generalforsamlingen en beslutning, som vil præge Trunderup Friskole mange år ud i fremtiden. I forældrekredsen var der et ønske om en overbygning og for at få plads til den, måtte der bygges, og skolen fremstår i dag som en tidssvarende bygning, med mange faciliteter. Eleverne har i dag mulighed for at fortsætte i 8. og 9. klasse som et godt alternativ til folkeskolen. Basisfagene foregår i samme ånd som i de yngre årgange, men med det nye kulturfag med læren om egne og fremmede kulturer, naturvidenskab samt sprog og kommunikation baseret blandt andet på rejser, er der skabt nye rammer for udfoldelse af den enkeltes læring i respekt for hinandens forudsætninger.

Hermed har en fremsynet skolekreds, bestyrelse og lærerstab skrevet et nyt kapitel til Trunderup Friskoles historie.