Vi har ikke så sent fri som de andre skoler – men vi lærer lige så meget –
Hans 9.kl

Trunderup Friskole og Børnehaves værdigrundlag


Vi betragter hvert eneste menneske som en dyrebar skabning, som har sit eget værd, og som kun kan virkeliggøre sit liv i fællesskab med andre.

Skolens værdigrundlag tager udgangspunkt i den Grundtvig-Koldske skoletanke og tradition, om at man skal oplives før man kan oplyses.

Med nutidens ord: Der skal livsglæde, motivation og tro på sig selv til for at kunne lære for livet.

      På Trunderup Friskole og Børnehave giver vi vores børn rødder og vinger.

samarbejdsøvelse med mælkekasser

Mål:

  •  At vores børn ved noget, kan noget og vil noget
 •  At vores børn bliver rustet til fremtiden med gode faglige og sociale kompetencer, på et solidt fundament af menneskelig dannelse

Vejen vi går:

I dagligdagen tager undervisningen, livet i børnehaven og samarbejdet med forældrene udgangspunkt i nedenstående overskrifter:

Forpligtende fællesskab
For os betyder det:

 • At børnene lærer at tage ansvar for sig selv og andre, udvikler social forståelse, respekt, tillid og kommunikative evner
 • At forældrene møder børnehaven og skolen med ærlighed, respekt, tillid og aktiv deltagelse
 • At personalegruppen skaber en genkendelig struktur, hvor det er de voksne, der sætter rammerne i hverdagen og tør gå forrest. De møder med engagement, troværdighed, respekt og tillid   

Læs mere her 

Dannelse, herunder, faglig, personlig og social dannelse.
For os betyder det:

 • At det er ethvert menneskes pligt at udnytte sit potentiale bedst muligt og det er skolens og hjemmets opgave at få det til at lykkes
 • At vi tænker fagligheden ind i alt vi foretager os med børnene
 • At hverdagen og undervisningen skal udvikle lysten og evnen til at lære
 • At afgangseleverne skal være rustet til at gribe livet i alle dets utallige former
 • At vi fremmer og opmuntrer til handlekraft, positivitet og videbegærlighed. Vi værdsætter kritisk sans og fantasifulde selvstændige mennesker
 • At eleverne gennem demokratiske processer udvikler samarbejdsevner samt empati og indlevelsesevne

Læs mere her

Tryghed, tydelighed og tætte relationer.
For os betyder det:

 • At vi møder hvert barn med empati, anerkendelse og nærvær, så barnet kan udvikle livsglæde og føle sig værdsat. Den gode, anerkendende dialog mellem den voksne og barnet er grundlæggende i undervisningen og i livet på skolen
 • At vi giver barnet trygge og forudsigelige rammer, hvorfra det nye og ukendte kan afprøves og tilegnes


Værdigrundlag 2018

Værdigrundlag, redigeret 2019