På Trunderup Friskole har vi tradition for at spille teater to gange om året.
I december måned er det de yngste elever, der øver et teaterstykke, der på Lucia-aftenen bliver opført for skolens andre elever, børnehavebørn, personale, alle forældre og skolekreds.
Til februar er det mellemtrinnets elever, som øver et stykke, der bliver opført som start på skolefesten. Alle forældre, skolens elever og personale er publikum.
Typisk annullerer vi det normale skema i en uge og laver klasselæreruge, så de grupper, der skal lave teater, kan fokusere udelukkende på det i ugen op til. Arbejdet med teaterstykket indgår i den normale undervisning op til klasselærerugen.

For yngstegruppen er der fokus på teatersproget, for hvad betyder ordene “rekvisit”, “replik”, “scene” og “manuskript” egentligt?
Børnene lærer regler for scenekunst, f.eks. hvordan ens fokus skal være på publikum, selvom man snakker til en på scenen.

Vi øver os med teaterlege, hvor børnene får mulighed for at være en anden end den de er og ofte finde skjulte talent hos sig selv. Vi arbejder med kostumer og snakker om, hvordan man finder frem til lige den detalje, der viser hvilken rolle man spiller.

Børnene lærer at overskride personlige grænser, turde stille sig op, lære at tale højt, tydeligt og langsomt.

Vi vil vise børnene at det er vigtigt at være en del af et større fællesskab. Uanset om man har en stor eller lille rolle, så har man betydning og er vigtig for at stykket hænger sammen. Vi har alle en rolle at spille og denne viden kan vi tage med os videre i hverdagen.