Vi har mange traditioner på Trunderup Friskole.
Traditionerne skaber fælles oplevelser og den gentagne årsrytme skaber overblik, forudsigelighed, tryghed og fællesskab. Eleverne lærer at tage ansvar for at tingene fungerer, når de har aktive roller i arrangementerne.
De forskellige klassers forældre står for praktisk hjælp ved ét arrangement om året. Som børnene bliver ældre, kommer forældrene til at have prøvet at være med til at hjælpe til alle de forskellige arrangementer, og der er derfor altid hjælp at hente for nye forældre, hos de gamle forældre.

trunderupdag – balancepost

Trunderupdag og klasselærerugen op til
Den første lørdag i skoleåret kalder vi for Trunderupdag.
Om formiddagen mødes alle børn, forældre og personale. Bedsteforældre og andre godtfolk er også velkomne.
Formiddagen er fyldt med aktiviteter, som skolebørnene har brugt den første skoleuge på at forberede.
Vi har arrangeret dagen som et stjerneløb, hvor eleverne står på poster, og forældrene skal rundt og prøve posterne. Det kan være en god idé at tage tøj på, man kan røre sig i, og som må blive beskidt.
Vi deler forældrene op i blandede hold, så de kommer til at snakke sammen på kryds og tværs.
Målet med dagen er at få en sjov og hyggelig dag sammen, og at forældrene kan lære hinanden at kende, og ikke mindst at nye forældre kan lære andre forældre at kende.

Skolernes motionsdag og ugen op til
Fredag før efterårsferien er der motionsdag over hele landet. Den er vi også med til. Det er forskelligt, hvordan vi afholder den, men sikkert er det, at det er en dag med motion og smil.
De fire dage op til motionsdagen er normalt emneuge, hvor vi fordyber os i forskellige emner.

Åben skole
Åben skole er et landsdækkende arrangement for alle friskoler. Det ligger altid første torsdag i november. Vi åbner dørene for alle interesserede til at komme og se, hvordan vores skole er. Det ligger typisk i tidsrummet klokken 16 – 18. Eleverne har mødepligt, og vi har ofte ladet eleverne forberede undervisning til deres egne forældre og andre, der kommer på skolen denne dag.

Novemberudstilling
Trunderup Friskole lægger hus til en flot kunstudstilling hvert år den anden weekend i november. Skolen har som sådan ikke noget med arrangementet at gøre, men der er altid elev- og børnehaveudstilling i ét af lokalerne.
Derudover tømmer vi alle klasselokaler for møbler og ting om fredagen op til, og sætter det hele på plads igen mandag morgen.
Det lyder som et stort arbejde, og det er det også, men eleverne hjælper til med at rydde skolen i 3. time om fredagen og har derefter fri klokken 12.10. Ligeledes starter dagen mandag morgen med at alt rykkes på plads. Det tager en halv times tid med god hjælp fra eleverne.
At få alt ned af væggene og op igen og få materialer frem og tilbage er en mere omfattende sag, men det er eleverne ikke involveret i.

Juleklippedag
Første skoledag i december er Den Store Juleklippedag. Før denne dag har vi holdt julen fra døren og sørget for at holde julesange væk fra morgensang, ikke klippet et eneste stykke julepynt og ikke pyntet nogen steder. Denne dag bliver der givet fuld gas på alle tangenter og vi bruger hele dagen på at klippe, pynte, synge og dufte julen ind på skolen. Og fra den dag og frem til juleferien høres kun julesange til morgensang og nissehuerne bliver flittigt brugt.

Luciaaften og ugen op til
Denne aften er både teateraften og Luciaaften. De yngste klasser har brugt ugen op til på at øve teater og de ældste piger har øvet sig på at gå Luciaoptog og synge smukke sange. Aftenen starter med teaterforestilling, hvor hjertet sidder helt oppe i halsen af spænding – mest hos forældrene. I pausen har en forældregruppe sørget for salg af æbleskiver og når alle stole er drejet en kvart omgang i salen og scenen er fjernet, så er det også blevet mørkt nok til at man kan se det smukke Luciaoptog.

Sidste dag før juleferien og ugen op til – terminsprøver
Sidste dag før juleferien bliver markeret med en jule-gudstjeneste. Vi laver aftale med en af de lokale præster om at komme og holde gudstjeneste på skolen. Salen er forinden blevet pyntet flot op til kirkerum, og vi inviterer skolekreds og forældre til at komme og være med til højtideligheden.
Der er også tid til julehygge og -afslutning i klasserne.
Dagene op til er klasselærerdage.

Skolefest og teater og ugen op til
Torsdag i uge 6 er der skolefest for alle skolens elever. Aftenen starter med teaterforestilling, hvor det er elever på mellemtrinnet, der er på. Forestillingen er for alle forældre og andre interesserede, skolens elever og personale. Når forestillingen er slut, siger vi farvel til alle, der ikke er elever eller personale, og så er der fest for børnene. Der er diskotek med dj og de ældste elever står for baren. På forhånd har de planlagt og indkøbt alt.
Festen slutter klokken 20.30 for de yngste elever og klokken 22.00 for resten.
Ugen op til skolefesten har været klasselæreruge, og mellemtrinnets elever har brugt ugen på at øve teater.

Fastelavn
På en fredag tæt på Fastelavnssøndag dukker de mærkeligste skabninger op på Trunderup Friskole. Både elever, lærere og også gerne forældre kommer udklædte og fejre fastelavn med tøndeslagning, konkurrencer, sanglege og præmieoverrækkelse for de flotteste udklædninger. En sjov dag med slag i.

Påske
I mange klasser øver man sig i tiden op til påske, i at folde papir og klippe med saks. Som regel resultere det i smukke gækkebreve, som kan blive givet i det skjulte til en kammerat, en lærer eller andet personale. Sidste dag inden påskeferien er det så vigtigt at have æg nok med, så man er sikker på at kunne betale, hvis man bliver gættet.
Og måske dukker påskeharen op, helt uden at vi har opdaget det og har lagt æg til alle børnene ude på legepladsen.

Grundlovsdag
Grundlovsdag er en skoledag på Trunderup Friskole – også når grundlovsdag falder i en weekend eller på en helligdag.
Denne dag afholder vi cykelsponsorløb.
Løbet starter klokken 15 og varer til klokken 16. Når der er talt kilometer op og overrakt præmier, er der grundlovstale, og dagen afsluttes med fællesspisning, som Trunderup Bylaug står for.
Grundlovstalen holdes af forskellige personer fra lokalsamfundet.
Forud for cykelsponsorløbet har børnene fundet sponsorer, som yder bidrag til skolen udfra kørte kilometer eller et fast startbeløb.
Arrangementet er for alle, både børnehaven, skolen, forældre, bedsteforældre, skolekreds og bylaug.

Dimission
En aften i sidste skoleuge inden sommerferien inviterer bestyrelsen alle afgangselever og deres forældre og søskende samt personalet til dimission. Denne aften er der dækket ekstra fint op, der bliver serveret lækker mad, og vi har taget det fine tøj på. Det er en højtidelig aften, hvor vi holder taler for afgangseleverne og overrækker eksamensbeviser. Nogle gange har eleverne også lavet et indslag til deres lærere.
Vi har tradition for, at kuverterne med beviserne i, først bliver åbnet derhjemme. Denne aften handler ikke om karakterer, men om at tage fin og højtidelig afsked med 9. klasse.

Sommerfest
På en sommeraften i den sidste uge inden sommerferien sker det magiske at førskolebørn bliver tryllet om til skolebørn. Den magiske ring bliver fundet frem fra kælderen, og alle der har lyst til at gå i børnehaveklasse på Trunderup Friskole kan prøve lykken og se, om de er de udvalgte. Når alle er blevet udvalgt, optræder alle skolens elever med fede sange i et fælles kor. Herefter passer det som regel med at de store fælles-grill er blevet klar til den medbragte mad fra folks egne madkurve.
Efter maden er der venskabelige konkurrencer i blandt andet kongespil, rundbold, petanque og beachvolley.

Sidste skoledag før sommerferien og ugen op til
Sidste skoledag før sommerferien er fyldt med traditioner.

9. klasses elever klæder sig ud og kommer rundt i klasserne og kaster med karameller, der kan forekomme vandkamp udenfor i første frikvarter, og 9. klasse udfordrer lærerne i fx rundbold, fodbold eller beachvolley – eller hvad de finder på. Der er bestemt ikke snyd med, men lærerne plejer at vinde.
Som afslutning på dagen samles vi alle på Videnstorvet og synger alle de sange, vi kan nå, Feriesangen som den sidste naturligvis. Herefter stiller personalet sig op på række, og eleverne kommer alle forbi og får sommerferie-kram.
Ugen op til har været klasselæreruge, og meget af tiden er gået med at rydde op i klasserne og på skolen. Der er ofte også tid til fx at tage på tur og få afsluttet forløb, hvis der er noget, der lige mangler.