Børnene er glade for at være her – der er ro og man behandler hinanden godt. Alle passer godt på hinanden – og man hjælper hinanden – mor til dreng i 1.kl.

Godkendt af bestyrelsen 22. oktober 2018

Trunderup Friskole og Børnehaves antimobbestrategi / trivselsplan

 

Vi kalder vores antimobbestrategi for trivselsplan, fordi trivsel for alle er vores fokus.

Mål At skabe trivsel for alle.

Forebyggende aktiviteter

 • Morgensangsmakkere
 • Aktiviteter på tværs af grupper, klasser og alder
 • Fælles arrangementer og aktiviteter for alle børn og forældre, skolekreds, hvor formålet er at lære hinanden at kende
 • Fælles lejrture og koloni
 • Fælles ekskursioner
 • Fokus på at invitere hinanden med
 • Dannelse af grupper med fokus på trivslen i klassen/børnehaven
 • Faste pladser til morgensang og i klasserne
 • Tæt samarbejde med forældrene
 • Klare forventninger om gensidigt samarbejde, hvor skole/børnehave og forældre kontakter hinanden ved bekymringer
 • Tæt samarbejde mellem skole, sfo og børnehave
 • Fokus på digital dannelse
 • Nærvær og tryghed
 • Vi vægter retten til at være forskellig
 • De voksne er gode rollemodeller
 • Vi holder en trivselsdag hvert år, hvor vi har fokus på flere aspekter af trivslen herunder børnefællesskaber, mobning etc
 • Vi inddrager elevrådet i trivselsarbejdet
 • Vi inddrager forældrerådene i at arrangere sociale arrangementer for klasserne og børnehavebørnene
 • Vi er en lille friskole og børnehave, hvor alle kender alle

Håndtering af mobning

 • Vi giver os god tid til at tale med børnene og hjælpe dem til at løse konflikter
 • Vi kontakter hjemmet med det samme, og vi forventer at hjemmet kontakter os ved den mindste bekymring
 • I samarbejde skaber vi dialog
 • Vi taler med klassen/gruppen og de involverede og forsøger at skabe trygge rammer for dialog
 • Vi laver konkrete handleplaner for det enkelte barn i forhold til mobning og trivsel, samt klasse-trivsels-retningslinjer
 • Vi søger rådgivning hos kolleger og andre professionelle samarbejdspartnere
 • Hvis det er nødvendigt, kan vi hente udefrakommende ressourcepersoner ind

Forankring og formidling

Forslag til forankring:

 • Vi har et fast punkt på personalemøderne, hvor vi har fokus på børnenes trivsel
 • Skolen afholder hvert år Trivselsdagen i starten af marts, hvor der bliver sat fokus på at skabe trygge fællesskaber på tværs af hele skolen
 • Trivsel er fast emne på forældremøder
 • Forældrerådene står for forskellige arrangementer og aktiviteter for børn og forældre i løbet af skoleåret

Forslag til formidling

 • Antimobbestrategien / trivselsplanen bliver gjort tilgængelig på skolens hjemmeside
 • Forældre til nye elever på skolen bliver informeret om antimobbestrategien / trivselsplanen, når eleven starter

Næste revidering

 • Vi reviderer trivselsplanen én gang om året i forbindelse med Trivselsdagen

Udarbejdet og revideret af trivselsudvalget i efteråret 2018