Tysk

Tyskundervisningen på Trunderup Friskole er både et møde med det tyske sprog og den tyske kultur. Her skal eleverne udvikle færdigheder og kompetencer, der gør dem kommunikativt kompetente, men de skal også udvikle en forståelse af kulturen i de tysktalende lande. Det gør vi ved at opbygge viden om den tyske kultur, forholde os åbent og nysgerrigt til den og sammenligne med vores egen kultur. I kulturmødet bliver man klogere på sig selv og på verden.

Det er interessant og sjovt at lære et nyt sprog, men det kræver også en indsats. Eleverne skal gøre noget selv og bruge sproget aktivt. Derfor er undervisningen handlingsorienteret. I hver time indgår aktiviteter som lege, spil, makkerlæsning, sange og rollespil. Aktiviteter hvor flest mulige elever er aktive og bruger sproget på samme tid.

Eleverne skal tage medansvar for deres egen læring, når det nye sprog skal læres. Derfor starter vi hvert forløb med at sætte tydelige mål og afslutter hvert forløb med at evaluere, om målene er nået.

Mellemgruppen:
Vi starter med tysk i 5. klasse, så eleverne forholdsvis tidligt stifter bekendtskab med det nye sprog.
Indholdet i undervisningen tager udgangspunkt i elevernes nære verden. De skal opbygge et ordforråd og lære korte sætninger, der sætter dem i stand til at tale om sig selv, deres familie, skolen og deres interesser.

Vi styrker den kulturelle forståelse ved blandt andet at arbejde med Tysklands geografiske kendetegn, samt udvalgte byer og traditioner.

I 5. klasse arbejdes der ikke med bevidst grammatikindlæring, men vi taler om grammatiske strukturer, når det er relevant, og når eleverne selv undrer sig. I 6. klasse begynder vi at arbejde mere bevidst med grammatikken.

Ældstegruppen:
Indholdet i undervisningen tager fortsat udgangspunkt i elevernes nære verden. De skal lære at udveksle holdninger, tanker og følelser, og de skal kunne give en begrundelse herfor.

Vi styrker den kulturelle forståelse ved at arbejde med Berlin, skolesystemet og hverdagslivet i Tyskland. Vi arbejder også med geografiske og kulturelle kendetegn ved Schweiz og Østrig.

I ældstegruppen arbejder vi mere indgående med grammatik. Dog vil grammatikken ikke blive behandlet løsrevet, men derimod blive behandlet, hvor det er relevant.

Vi stræber efter, at 8.-9. klasse hvert år skal besøge en tysk by, da vi gerne vil give eleverne muligheden for at anvende sproget i en autentisk situation og opleve kulturen tæt på.

På Trunderup friskole kan tysk afsluttes med prøve efter 9. klasse, idet faget er med i udtræk fra den humanistiske fagblok til afgangsprøverne.