Trunderup Friskole og Børnehave
Trunderup gade 5
5772 Kværndrup

Mail: kontoret@trundfri.dk
Telefon skole: 62 27 22 59/ 48 80 62 15      Telefon børnehave/sfo: 62 27 22 66/ 48 80 62 16

Henning Lykke Nielsen (HN) Skoleleder skoleleder@trundfri.dk

Gitte Reimer Nielsen (GR) Leder Børnehave & SFO tbh@trundfri.dk