Trunderup Friskole og Børnehave
Trunderup gade 5
5772 Kværndrup

Mail: kontoret@trundfri.dk
Telefon skole: 62 27 22 59      Telefon børnehave: 62 27 22 66

Henning Lykke Nielsen (HN) Skoleleder skoleleder@trundfri.dk

Gitte Reimer Nielsen (GR) Leder Børnehave & SFO tbh@trundfri.dk