Faarborg-Midtfyns kommune skal i følge lovgivningen føre tilsyn med kommunens dagtilbud.Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene og den måde, hvorpå opgaverne løses. Center for Opvægst og Læring fører tilsynet på vegne af Kommunalbestyrelsen.

Læs notatet her